Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lov nr. 372 af 6. juni 1991 om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne ophæves med virkning fra den 1. januar 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Margrethe Vestager