Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anciennitetstegn for brandvæsenet (til kommunalbestyrelserne)


Cirkulære til kommunalbestyrelserne om anciennitetstegn for brandvæsenet

I medfør af brandlovens § 11 og efter forhandling med Kommunernes Landsforening indstifter Justitsministeriet herved anciennitetstegn for 10, 20 og 40 års god tjeneste i brandvæsenet.

Anciennitetstegnet for 10 års god tjeneste i brandvæsenet består af et rødt emaljeskjold med en forgyldt brandhjelm, der hviler på en brandøkse og et strålerør.

Anciennitetstegnet for 20 års god tjeneste i brandvæsenet består af en metalplade kantet med forsølvede flammer og påmonteret anciennitetstegnet for 10 års god tjeneste i brandvæsenet.

Anciennitetstegnet for 40 års god tjeneste i brandvæsenet består af en metalplade kantet med forgyldte flammer og påmonteret anciennitetstegnet for 10 års god tjeneste.

Når tegnet bæres til branduniformen, anbringes det midt på venstre brystlommes springfold eller på tilsvarende plads på venstre side af brystet.

Tegnene kan tildeles befalingsmænd og menige i kommunale udrykningskorps og i de frivillige brandværn i Sønderjylland.

Anciennitetstegnene tildeles af brand- eller beredskabskommissionen, i kommuner uden brand- eller beredskabskommission af kommunalbestyrelsen. Ved tildeling kan anvendes et af Justitsministeriet godkendt diplom.

Anciennitetstegnet betales af vedkommende kommune og kan sammen med diplomet rekvireres fra Statens Brandinspektion.

Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1991.

Justitsministeriets cirkulære nr. 165 af 1. juli 1970 om indstiftelse af anciennitetstegn for brandvæsenet ophæves.

Hans Engell

/Jørgen Paulsen

Officielle noter

Ingen