Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst af 20. november 1992 med Etiopien om dansk overgangsbistand til genopbygning af landet


Den 20. november 1992 undertegnedes i Addis Abeba en overenskomst mellem Danmark og Etiopien, ifølge hvilken den danske regering i 19 måneder i perioden 1992-94 yder et beløb på 80 mio. kr. som støtte til hurtig genopbygning af landet.

Støtten er et bidrag til et projekt for over-gangsbistand, som bl.a. i samarbejde med Verdensbanken arbejder for hurtig genopretning af udvalgte produktionsvirksomheder med henblik på at skabe grundlag for økonomisk og samfundsmæssig stabilitet i Etiopien.

Overenskomsten trådte i kraft den 20. november 1992 og er gyldig i to år.

Udenrigsministeriet, den 18. marts 1993

Helle Degn

Officielle noter

Ingen