Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. i 2008

Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, se www.adir.dk.

Satser vedrørende lov om barselsdagpenge, se www.minff.dk.

Satser vedrørende lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til besættelsestidens ofre, se www.ask.dk.

Indhold

1. Sygedagpenge

Lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 523 af 6. juni 2007.

Tabel 1: Sygedagpenge 2008

2. Delpension

Lov om delpension, jf. LBK nr. 1096 af 16. november 2005, som ændret ved lov nr. 1541 af 20, december 2006

Tabel 2: Delpension 2008

3. Fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007.

Tabel 3: Fleksydelse 2008

4. Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 239 af 27. marts 2006, lov nr. 566 af 9. juni 2006, lov nr. 565 af 9. juni 2006, lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 88 af 30. januar 2007, lov nr. 176 af 27. februar 2007, lov nr. 346 af 18. april 2007, lov nr. 379 af 25. april 2007, lov nr. 500 af 6. juni 2007, lov nr. 501 af 6. juni 2007, lov nr. 497 af 6. juni 2007og lov nr. 523 af 6. juni 2007.

Tabel 4.1: Kontanthjælp 2008

Tabel 4.2: Revalidering og ledighedsydelse 2008

Tabel 4.3: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008

Tabel 4.4: Finansiering 2008

5. Beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1074 af 7. sep. 2007 og Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.

Tabel 5: Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv. 2008

Satstabeller

Tabel 1. Sygedagpenge 2008

 
Henvisning
Enhed
Sats
Højeste sygedagpengebeløb pr. uge
Lov § 50, stk. 1
Kr. uge
3.5151)
Højeste sygedagpenge beløb pr. time
Lov § 50, stk. 1
Kr. time
95,00
Ukendt arbejdstid, mand 2)
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
159,37
Ukendt arbejdstid, kvinde 2)
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
143,92
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
Lov § 45
Kr. uge
2.343
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
1.416
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
2.124
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
2.190
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
3.285
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
Lov § 55
Kr. årlig
6.151.250
Lønsum, udelukkelse
Lov § 55
Kr. årlig
7.592.400
Præmiesats 4)
Lov § 55
Kr. årlig
4)
1) Træder i kraft mandag, den 7. januar 2008
2) Jf. § 6 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2008. Satsen for perioden fra den 1. april 2008 til udgangen af marts 2009 offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk ved årsskiftet 2007/08.
4) Præmiesatsen offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk ved årsskiftet 2007/08.

Tabel 2. Delpension 2008

 
Henvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
 
 
Basisbeløb
Lov § 4, stk. 1
Kr. årlig
149.880
 
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
Lov § 4, stk. 2
Kr. årlig
4.050,81
 
Lønmodtager, delpension, minimum 7/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
28.356
 
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
101.270
 
Selvstændige, delpension 1)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
74.940
 
Mindsteudbetaling af delpension
Lov § 4c, stk. 2
Kr. måned
100
Beregning af delpension
 
Selvstændige, mindste indtægt 2)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
49.960
 
Timesats ved ukendt arbejdstid, mand3)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
159,37
 
Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde3)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
143,92
 
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4a, stk. 4
 
60 pct.
 
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4a, stk. 7
 
45 pct.
 
Fradrag, pensionsordning
Lov § 4a, stk. 4
Kr. årlig
12.733
Indbetaling til ATP
 
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten 4)
Lov § 16a
Kr. time
0,76
 
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen 4)
Lov § 16a
Kr. time
0,76
1) Jf. § 11, stk. 2, i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.
2) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.
3) Jf. § 2 i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.
4) Jf. § 1 i BEK nr. 1188 af 8. december 2005

Tabel 3. Fleksydelse 2008

 
Henvisning
Enhed
Sats
Fleksydelsen
Lov § 17, stk. 1
Kr. årlig
166.332
Mindsteudbetaling af fleksydelse
Lov § 25, stk.2
Kr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
Lov § 18, stk. 4
Kr. årlig
12.600
Lempeligt fradrag
Lov § 20, stk. 3
Kr. årlig
30.870
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed 1)
Lov § 21
Kr. årlig
63.667
Fleksydelsesbidrag2)
Lov § 8
Kr. kvartal
1.230
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
Lov § 14
Kr. time
0,76
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen
Lov § 14
Kr. time
0,76
1) Jf. § 41,stk. 1 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.
2) Jf. § 8, stk. 2 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.

Tabel 4.1 Kontanthjælp 2008

 
Henvisning
Enhed
Sats
Hjælp til forsørgelse
 
Fyldt 25 år, forsørger børn
Lov § 25, stk.1, nr. 1
Kr. mdl.
12.249
 
Fyldt 25 år, andre
Lov § 25, stk.1, nr. 2
Kr. mdl.
9.219
 
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk.1, nr. 3
Kr. mdl.
5.940
 
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr.1
Kr. mdl.
5.007
 
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
948
 
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk.1, nr. 4
Kr. mdl.
2.867
 
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
2.489
 
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
385
 
Under 25 år, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
12.249
 
Under 25 år, psykisk syg, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
12.249
 
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
Lov § 25, stk. 2, nr. 3
Kr. mdl.
9.219
 
Under 25 år, gravid
Lov § 25, stk. 3
Kr. mdl.
9.219
 
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg
Lov § 25, stk. 4
Kr. mdl.
12.249
 
Tillæg, hjemmearbejd. ægtefælle (tidl. lov § 26, stk.5)3)
 
Kr. mdl.
2.867
 
Kontanthjælpsnedsættelse
Lov § 25, stk. 5
Kr. mdl.
582
Loft over kontanthjælpen
 
Gifte og samlevende, forsørgere
Lov § 25b, stk.1, nr. 1
Kr. mdl.
12.249
 
Gifte og samlevende, ikke forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
9.219
 
Enlige, forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
15.281
 
Enlige, ikke forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
12.249
 
Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
2.198
 
Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
1.455
Starthjælp
 
 
Fyldt 25 år, gifte og samlevende
Lov § 25, stk. 12, nr.1
Kr. mdl.
4.926
 
Fyldt 25 år, enlig
Lov § 25, stk. 12, nr.2
Kr. mdl.
5.940
 
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk. 12, nr.3
Kr. mdl.
4.926
 
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk. 12, nr.4
Kr. mdl.
2.449
 
Forsørgertillæg, enlige
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.486
 
Forsørgertillæg, gifte og samlevende
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.232
Engangshjælp
   
 
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 2
Kr. mdl.
4.926
 
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 3
Kr. mdl.
2.449
Hjælp til visse persongrupper
   
 
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 1
Kr. mdl.
7.492
 
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 2
Kr. mdl.
2.477
 
Orlovsydelse, maksimum1)
 
Kr. mdl.
9.139
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
  
 
Formue, enlige
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
10.000
 
Formue, ægtefæller
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
20.000
 
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
12.249
 
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
9.219
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 1. pkt.
Kr. time
13,38
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 2. og 4. pkt.
Kr. time
32,60
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 4
Kr. time
32,60
 
Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats
Lov § 31, stk. 2
Kr. time
185,94
 
Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats
Lov § 13, stk. 13
Kr. time
100,10
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
   
 
Ikke-forsørgere
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
2.400
 
Forsørgere med et hjemmeboende barn
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
3.500
 
Forsørgere med et udeboende barn
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
3.600
 
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
650
 
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
500
 
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
15.232
 
Grænse, uafh. af tidligere indtægt, personer på starthjælp
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
10.709
1) Jf. §§ 2 og 5 i BEK nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.
2) BEK nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).
3) For de ægtepar, der pr. 1. april 2006 modtog ægtefælletillæg efter dagældende regler, gælder, at de bevarer retten til tillæg frem til 31. marts 2008, forudsat betingelserne i øvrigt er opfyldt. Herefter omfattes de af gældende regler.

Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2008

  
Henvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
   
 
Fyldt 25 år
Lov § 52, stk. 1
Kr. mdl.
15.232
 
Under 25 år
Lov § 52, stk. 2
Kr. mdl.
7.616
 
Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet
Lov § 52, stk. 3, nr.1
Kr. mdl.
15.232
 
Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.
Lov § 52, stk. 3, nr.2
Kr. mdl.
15.232
 
Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt
Lov § 52, stk. 4
Kr. mdl.
12.249
 
Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra
Lov § 58, stk. 1
Kr. året
12.000
Ledighedsydelse
   
 
Ledighedsydelse (maksimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.200
 
Ledighedsydelse (minimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
2.880
 
Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid)
Lov § 74d, stk. 3
Kr. time
185,94

Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008

  
Henvisning
Enhed
Sats
ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse
 
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
12.249
 
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
9.219
 
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
11.667
 
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
8.637
 
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag 1)
Lov § 80
Kr. mdl.
81
 
Kommunens 2/3 bidrag 1)
Lov § 80
Kr. mdl.
163
1) Jf. kap. 1 i BEK nr. 525 af 18. juni 2003, senest ændret ved BEK nr. 1188 af 8. december 2005.

Tabel 4.4 Finansiering 2008

 
Henvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb, driftsrefusion
Lov § 100, stk. 2
Kr. årlig
19.672

Tabel 5. Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv. 2008

 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Beskæftigelsestillæg
Lov § 45, stk. 3
Kr. time
13,38
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 1
Kr. time
22,56
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 2
Kr. time
39,48
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 3
Kr. time
62,91
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 4
Kr. time
91,38
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 5
Kr. time
121,63
 
Særlig løntilskudsordning, langtidsledige
Lov § 67f
Kr. time
94,98
 
Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år
Lov § 67c
Kr. time
94,98
 
Løntilskud ved fleksjob
   
 
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
416.210
 
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
216,33
 
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
208.105
 
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
108,16
 
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
277.473
 
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
144,22
 
Jobrotationsydelse
Lov 98a, stk. 2
Kr. time
151,96
 
Rådighedsbeløb
Lov § 118, stk. 1
Kr. årlig
19.672
 
Befordringsgodtgørelse
Lov § 82, stk. 2
Kr. km
1,071)
 
Befordringsgodtgørelse
Lov § 82, stk. 3
Kr. km
1,941)
 
Udgiftsgodtgørelse, maksimum
Lov § 83, stk. 1
Kr. mdl.
1.000
 
Maksimal timeløn2)
Lov § 55, stk. 2
Kr. time
105,24
 
Seniorjob3), statstilskud til kommune pr. helårsstilling
Lov § 15, stk. 1
Kr. årlig
115.907
1) Gælder indtil første mandag i juli 2008. Beløb pr. 7. juli 2008 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk.
2) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 11 i BEK nr. 1099 af 18. november 2005.
3) Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.

Arbejdsdirektoratet, den 14. november 2007

P.M.V.
Jesper Hartvig Pedersen

/ Thomas Mølsted Jørgensen