Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. i 2009

Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, se www.adir.dk.

Indhold
1.
Sygedagpenge og barseldagpenge
 
Lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 523 af 6. juni 2007 og lov nr. 389 af 27. maj 2008.
 
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006.
 
Tabel 1: Sygedagpenge og barseldagpenge 2009
2.
Delpension
 
Lov om delpension, jf. LBK nr. 1096 af 16. november 2005,som ændret ved lov nr. 1541 af 20, december 2006
 
Tabel 2: Delpension 2009
3.
Fleksydelse
 
Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007,som ændret ved lov nr. 108 af 28. februar 2008.
 
Tabel 3: Fleksydelse 2009
4.
Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse
 
Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK 1460 af 12. december 2007.
 
Tabel 4.1: Kontanthjælp 2009
 
Tabel 4.2: Revalidering og ledighedsydelse 2009
 
Tabel 4.3: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2009
 
Tabel 4.4: Finansiering 2009
5.
Beskæftigelsesindsats
 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 439 af 29. maj 2008 og
 
Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.
 
Tabel 5: Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv. 2009
6.
Børnepasningsorlov
 
Lov om børnepasningsorlov, jf. LBK nr. 193 af 23. marts 2004,som ændret ved lov nr. 1380 af 20. december 2004, lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr. 523 af 24. juni 2005 og lov nr. 1545 af 20. december 2006.
 
Tabel 6: Børnepasningsorlov 2009

Arbejdsdirektoratet, den 19. november 2008

Jesper Hartvig Pedersen

/ Thomas Mølsted Jørgensen


Bilag 1

Satstabeller

Tabel 1. Sygedagpenge og barseldagpenge 2009

 
Henvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge
     
Højeste sygedagpengebeløb
Lov § 50, stk. 1
Kr. uge
3.6251)
Højeste sygedagpenge beløb
Lov § 50, stk. 1
Kr. time
97,97
Ukendt arbejdstid, mand 2)
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
165,90
Ukendt arbejdstid, kvinde 2)
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
149,82
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
   
Minimumsydelse
Lov § 45
Kr. uge
2.417
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
1.534
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
2.378
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
2.301
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag 3)
Lov § 45
Kr. årlig
3.558
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
   
Lønsum, optagelse
Lov § 55
Kr. årlig
6.343.750
Lønsum, udelukkelse
Lov § 55
Kr. årlig
7.830.000
Præmiesats 4)
Lov § 55
Kr. årlig
4)
Barseldagpenge
     
Dagpenge efter barselloven
§ 26 og § 35
Kr. uge
3.6251)

1) Træder i kraft mandag, den 5. januar 2009.

2) Jf. § 6 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006.

3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2009. Satsen for perioden fra den 1. april 2009 til udgangen af marts 2010 offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk ved årsskiftet 2008/09.

4) Præmiesatsen offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk ved årsskiftet 2008/09.

Tabel 2. Delpension 2009

 
Henvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
 
 
Basisbeløb
Lov § 4, stk. 1
Kr. årlig
154.572
 
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
Lov § 4, stk. 2
Kr. årlig
4.177,62
 
Lønmodtager, delpension, minimum 7/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
29.243
 
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
104.441
 
Selvstændige, delpension1)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
77.286
 
Mindsteudbetaling af delpension
Lov § 4c, stk. 2
Kr. måned
100
Beregning af delpension
 
 
Selvstændige, mindste indtægt2)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
51.524
 
Timesats ved ukendt arbejdstid, mand3)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
165,90
 
Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde3)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
149,82
 
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4a, stk. 4
 
60 pct.
 
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4a, stk. 7
 
45 pct.
 
Fradrag, pensionsordning
Lov § 4a, stk. 4
Kr. årlig
13.128
Indbetaling til ATP
 
 
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten4)
Lov § 16a
Kr. time
0,84
 
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen4)
Lov § 16a
Kr. time
0,84

1) Jf. § 11, stk. 2, i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.

3) Jf. § 2 i BEK nr. 471 af 16. juni 1999. 4) Jf. § 1 i BEK nr. 1188 af 8. december 2005

Tabel 3. Fleksydelse 2009

 
Henvisning
Enhed
Sats
Fleksydelsen
Lov § 17, stk. 1
Kr. årlig
171.540
Mindsteudbetaling af fleksydelse
Lov § 25, stk.2
Kr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
Lov § 18, stk. 4
Kr. årlig
13.000
Lempeligt fradrag
Lov § 20, stk. 3
Kr. årlig
31.827
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1)
Lov § 21
Kr. årlig
65.641
Fleksydelsesbidrag2)
Lov § 8
Kr. kvartal
1.269
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
Lov § 14
Kr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen
Lov § 14
Kr. time
0,84

1) Jf. § 41,stk. 1 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.

2) Jf. § 8, stk. 2 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.

Tabel 4.1 Kontanthjælp 2009

   
Henvisning
Enhed
Sats
Hjælp til forsørgelse
     
 
Fyldt 25 år, forsørger børn
Lov § 25, stk.1, nr. 1
Kr. mdl.
12.629
 
Fyldt 25 år, andre
Lov § 25, stk.1, nr. 2
Kr. mdl.
9.505
 
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk.1, nr. 3
Kr. mdl.
6.124
 
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr.1
Kr. mdl.
5.177
 
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
977
 
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk.1, nr. 4
Kr. mdl.
2.956
 
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
2.574
 
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
397
 
Under 25 år, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
12.629
 
Under 25 år, psykisk syg, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
12.629
 
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
Lov § 25, stk. 2, nr. 3
Kr. mdl.
9.505
 
Under 25 år, gravid
Lov § 25, stk. 3
Kr. mdl.
9.505
 
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg
Lov § 25, stk. 4
Kr. mdl.
12.629
 
Tillæg, hjemmearbejd. ægtefælle (tidl. lov § 26, stk.5)3)
 
Kr. mdl.
2.956
 
Kontanthjælpsnedsættelse
Lov § 25, stk. 5
Kr. mdl.
600
Loft over kontanthjælpen
 
 
Gifte og samlevende, forsørgere
Lov § 25b, stk.1, nr. 1
Kr. mdl.
12.629
 
Gifte og samlevende, ikke forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
9.505
 
Enlige, forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
15.755
 
Enlige, ikke forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
12.629
 
Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
2.266
 
Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
1.500
Starthjælp
 
 
Fyldt 25 år, gifte og samlevende
Lov § 25, stk. 12, nr.1
Kr. mdl.
5.079
 
Fyldt 25 år, enlig
Lov § 25, stk. 12, nr.2
Kr. mdl.
6.124
 
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk. 12, nr.3
Kr. mdl.
5.079
 
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk. 12, nr.4
Kr. mdl.
2.525
 
Forsørgertillæg, enlige
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.532
 
Forsørgertillæg, gifte og samlevende
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.270
Engangshjælp
     
 
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 2
Kr. mdl.
5.079
 
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 3
Kr. mdl.
2.525
Hjælp til visse persongrupper
     
 
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 1
Kr. mdl.
7.724
 
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 2
Kr. mdl.
2.555
 
Orlovsydelse, maksimum1)
 
Kr. mdl.
9.425
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
   
 
Formue, enlige
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
10.000
 
Formue, ægtefæller
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
20.000
 
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
12.629
 
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
9.505
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 1. pkt.
Kr. time
13,79
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 2. og 4. pkt.
Kr. time
33,61
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 4
Kr. time
33,61
 
Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats
Lov § 31, stk. 2
Kr. time
195,05
 
Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats
Lov § 13, stk. 13
Kr. time
103,20
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
     
 
Ikke-forsørgere
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
2.450
 
Forsørgere med et hjemmeboende barn
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
3.600
 
Forsørgere med et udeboende barn
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
3.700
 
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
650
 
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
550
 
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
15.708
 
Grænse, uafh. af tidligere indtægt, personer på starthjælp
Lov § 34, stk. 52)
Kr. mdl.
11.041

1) Jf. §§ 2 og 5 i BEK nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.

2) BEK nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).

3) For de ægtepar, der pr. 1. april 2006 modtog ægtefælletillæg efter dagældende regler, gælder, at de bevarer retten til tillæg frem til 31. marts 2008, forudsat betingelserne i øvrigt er opfyldt. Herefter omfattes de af gældende regler.

Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2009

   
Henvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
     
 
Fyldt 25 år
Lov § 52, stk. 1
Kr. mdl.
15.708
 
Under 25 år
Lov § 52, stk. 2
Kr. mdl.
7.854
 
Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet
Lov § 52, stk. 3, nr.1
Kr. mdl.
15.708
 
Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.
Lov § 52, stk. 3, nr.2
Kr. mdl.
15.708
 
Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt
Lov § 52, stk. 4
Kr. mdl.
12.629
 
Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra
Lov § 58, stk. 1
Kr. året
12.000
Ledighedsydelse
     
 
Ledighedsydelse (maksimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.300
 
Ledighedsydelse (minimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
2.975
 
Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid)
Lov § 74d, stk. 3
Kr. time
195,05

Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2009

   
Henvisning
Enhed
Sats
ATP-bidrag ved kontanthjælp, individueljobtræning og revalideringsydelse
 
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
12.629
 
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
9.505
 
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
12.029
 
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
8.905
 
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1)
Lov § 80
Kr. mdl.
90
 
Kommunens 2/3 bidrag1)
Lov § 80
Kr. mdl.
180

1) Jf. kap. 1 i BEK nr. 525 af 18. juni 2003, senest ændret ved BEK nr. 1188 af 8. december 2005. Ny bekendtgørelse er under udarbejdelse.

Tabel 4.4 Finansiering 2009

 
Henvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb, driftsrefusion
Lov § 100, stk. 2
Kr. årlig
20.282

Tabel 5. Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv. 2009

 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Beskæftigelsestillæg
Lov § 45, stk. 3
Kr. time
13,80
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 1
Kr. time
23,26
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 2
Kr. time
40,71
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 3
Kr. time
64,87
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 4
Kr. time
94,21
 
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 5
Kr. time
125,40
 
Særlig løntilskudsordning, langtidsledige
Lov § 67f
Kr. time
97,92
 
Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år
Lov § 67c
Kr. time
97,92
 
Løntilskud ved fleksjob
     
 
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
429.112
 
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
223,03
 
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
214.556
 
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
111,51
 
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
286.075
 
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
148,69
 
Jobrotationsydelse
Lov 98a, stk. 2
Kr. time
156,67
 
Rådighedsbeløb
Lov § 118, stk. 1
Kr. årlig
20.282
 
Befordringsgodtgørelse
 
Vejledning og opkvalificering samt løntilskud
Lov § 82, stk. 2
Kr. km
1,101)
 
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 1)
Lov § 82, stk. 3
Kr. km
2,001)
 
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 4, 5 og 7)
Lov § 82, stk. 3
Kr. km
1,101)
 
Personer omfattet af § 2, nr. 1, 4, 5 og 7
     
 
Udgiftsgodtgørelse, maksimum
Lov § 83, stk. 1
Kr. mdl.
1.000
 
Maksimal timeløn2)
Lov § 55, stk. 2
Kr. time
110,17
 
Seniorjob3), statstilskud til kommune pr. helårsstilling
Lov § 15, stk. 1
Kr. årlig
119.500

1) Gælder indtil første mandag i juli 2008. Beløb pr. 7. juli 2008 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk.

2) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 11 i BEK nr. 1099 af 18. november 2005.

3) Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.

Tabel 6. Børnepasningsorlov 2009

 
Henvisning
Enhed
Sats
Orlovsydelse1)
Arbejdsløshedsforsikrede, fuldtid
Arbejdsløshedsforsikrede, deltid
Ikke-arbejdsløshedsforsikrede
Kontanthjælpsmodtagere2)
Lov §12
Lov §12
Lov §12
Lov §12
Kr. uge
Kr. uge
Kr. uge
Kr. uge
2.175
1.450
2.175
2.175

1) Træder i kraft mandag, den 5. januar 2009.

2) Orlovsydelsen svarer til kontanthjælpsmodtagerens kontanthjælp, dog maksimalt 2.175 kr. pr. uge.

Redaktionel note
  • www.adir.dk