Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0043
 
32000L0078
 
Teksten kunne ikke vises.