Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Sats-tabeller
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2006

Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, herunder arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og aktiveringsydelse, offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk.

Ved bekendtgørelse nr. 855 af 12. august 2004 om ændringer i ministeriernes forretningsområder er en række sager overført fra Beskæftigelsesministeriet til det nyoprettede Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Det gælder blandt andet sager vedrørende barselsdagpenge (fra lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel) og lov om børnepasningsorlov.

I den forbindelse bemærkes, at satserne for sygedagpenge og barselsdagpenge ligesom tidligere år er sammenfaldende.

Indhold

1. Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004.

Tabel 1.1: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

2. Lov om delpension

Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999.

Tabel 2.1: Delpension

3. Lov om fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 4. november 2005.

Tabel 3.1: Fleksydelse

4. Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005.

Tabel 4.1: Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

Tabel 4.2: Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

Tabel 4.3: Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 4.4: Aktiv socialpolitik – finansiering

5. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005.

Tabel 5.1: Aktiv beskæftigelsesindsats

6. Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003.

Tabel 6.1: Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

Tabel 6.2: Arbejdsskadesikring – sagspriser

7. Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Tabel 7.1: Erstatning til besættelsestidens ofre

8. Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

Tabel 8.1: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Arbejdsdirektoratet, den 17. november 2005

P.M.V.
Jesper Hartvig Pedersen

/Thomas Mølsted JørgensenBilag 1

Sats-tabeller

Tabel 1.1 Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

Henvisning

Enhed

Sats

Højeste dagpengebeløb1)2)

Lov § 9, stk. 2

Kr. uge

3.332

 

 

Kr. time

90,05

Ukendt arbejdstid, mand3)

Lov § 9, stk. 7

Kr. time

148,48

Ukendt arbejdstid, kvinde3)

Lov § 9, stk. 7

Kr. time

134,09

Frivillig sikring, minimumsydelse1)

Lov § 20, stk. 2

Kr. uge

2.221

Lønsum, forsikring, optagelse4)

Lov § 27

Kr. årlig

5.831.000

Lønsum, forsikring, udelukkelse4)

Lov § 27

Kr. årlig

7.197.120

Præmiesats5)

Lov § 27

Kr. årlig

0,67 pct.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

1.341

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

2.012

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

2.073

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag5)

Lov § 29

Kr. årlig

3.109

1) Satsen anvendes fra og med mandag, den 2. januar 2006.

2) Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3) Jf. § 23 i bkg. nr. 639 af 21. juni 2005.

4) Jf. §§ 73 og 83 i bkg. nr. 639 af 21. juni 2005.

5) Satsen anvendes indtil den 1. april 2006. Satsen for perioden fra den 1. april 2006 til udgangen af marts 2007 meddeles af Arbejdsdirektoratet omkring årsskiftet 2005-2006.

 

Tabel 2.1 Delpension

 

Henvisning

Enhed

Sats

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

Lov § 4, stk. 1

Kr. årlig

142.080

 

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse

Lov § 4, stk. 2

Kr. årlig

3.840,00

 

Lønmodtager, delpension, minimum 7/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

26.880

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

96.000

 

Selvstændige, delpension1)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

71.040

Beregning af delpension 2)

 

 

Selvstændige, mindste indtægt3)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

47.360

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

148,48

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

134,09

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

Lov § 4a, stk. 4

 

60 pct.

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

Lov § 4a, stk. 5

 

45 pct.

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2001

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

24.169

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2002

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

18.125

 

Fradrag, pensionsordning, 60-63 år i 2003

Lov § 4a, stk. 4

Kr. årlig

12.084

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten

Lov § 16a

Kr. time

0,76

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen

Lov § 16a

Kr. time

0,76

1) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

 

Tabel 3.1 Fleksydelse

 

Henvisning

Enhed

Sats

Fleksydelsen

Lov § 17, stk. 1

Kr. årlig

157.668

Fradrag i pensionsbeløb

Lov § 18, stk. 4

Kr. årlig

11.900

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1)

Lov § 21

Kr. årlig

60.423

Fleksydelsesbidrag2)

Lov § 8

Kr. kvartal

1.166

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren

Lov § 14

Kr. time

0,76

Frivilligt ATP-bidrag, Arbejdsdirektoratet

Lov § 14

Kr. time

0,76

1) Jf. § 40, stk. 1, i bkg. nr. 95 af 11. februar 2005.

2) Jf. § 7, stk. 5, i bkg. nr. 95 af 11. februar 2005.

 

Tabel 4.1 Aktiv socialpolitik – kontanthjælp

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Hjælp til forsørgelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år, forsørger børn

Lov § 25, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.625

 

Fyldt 25 år, andre

Lov § 25, stk.1, nr. 2

Kr. mdl.

8.749

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 3

Kr. mdl.

5.638

 

Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr.1

Kr. mdl.

4.724

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 4

Kr. mdl.

2.721

 

Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr. 2

Kr. mdl.

2.349

 

Under 25 år, børn

Lov § 25, stk. 2

Kr. mdl.

11.625

 

Under 25 år, gravid

Lov § 25, stk. 3

Kr. mdl.

8.749

 

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg

Lov § 25, stk. 4

Kr. mdl.

11.625

 

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle

Lov § 26, stk. 5

Kr. mdl.

2.721

 

Kontanthjælpsnedsættelse

Lov § 25, stk. 5

Kr. mdl.

553

Loft over kontanthjælpen

 

 

Gifte og samlevende, forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 1

Kr. mdl.

11.625

 

Gifte og samlevende, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 2

Kr. mdl.

8.749

 

Enlige, forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 3

Kr. mdl.

14.502

 

Enlige, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 4

Kr. mdl.

11.625

 

Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

2.086

 

Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

1.381

Starthjælp

 

 

Fyldt 25 år, gifte og samlevende

Lov § 25, stk. 12, nr.1

Kr. mdl.

4.675

 

Fyldt 25 år, enlig

Lov § 25, stk. 12, nr.2

Kr. mdl.

5.638

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.3

Kr. mdl.

4.675

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.4

Kr. mdl.

2.324

 

Forsørgertillæg, enlige

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.410

 

Forsørgertillæg, gifte og samboende

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.169

Engangshjælp

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 2

Kr. mdl.

4.675

 

Hjemmeboende under 25 år

Lov § 25a, stk. 3

Kr. mdl.

2.324

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 1

Kr. mdl.

7.108

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 2

Kr. mdl.

2.351

 

Orlovsydelse, maksimum 1)

 

Kr. mdl.

8.667

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra

 

 

 

 

Formue, enlige

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

10.000

 

Formue, ægtefæller

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

20.000

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

11.625

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

8.749

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

12,70

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1

Kr. time

30,94

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats 2)

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

173,24

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

2.300

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

3.300

 

Forsørgere med et udeboende barn

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

3.400

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

600

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét .

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

500

 

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

14.452

 

Grænse – uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp

 

Lov § 34, stk. 53)

Kr. mdl.

10.163

1) Jf. § 12 i LBK nr. 193 af 23. marts 2004.

2) Satsen anvendes fra mandag den 2. januar år 2006.

3) Bkg.nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).

 

Tabel 4.2 Aktiv socialpolitik – revalidering, ledighedsydelse

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Revalideringsydelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år

Lov § 52, stk. 1

Kr. mdl.

14.452

 

Under 25 år

Lov § 52, stk. 2

Kr. mdl.

7.226

 

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet

Lov § 52, stk. 3, nr.1

Kr. mdl.

14.452

 

Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.

Lov § 52, stk. 3, nr.2

Kr. mdl.

14.452

 

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt

Lov § 52, stk. 4

Kr. mdl.

11.625

 

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra

Lov § 58, stk. 1

Kr. året

12.000

Ledighedsydelse

 

 

 

 

Ledighedsydelse

Lov § 74d, stk. 2

Kr. uge

3.035

 

Tabel 4.3 Aktiv socialpolitik – bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

 

Henvisning

Enhed

Sats.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel
jobtræning og revalideringsydelse

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, 1. pkt.

Kr. mdl.

11.625

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, 1. pkt.

Kr. mdl.

8.749

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, 2. pkt.

Kr. mdl.

11.073

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, 2. pkt.

Kr. mdl.

8.197

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag

Lov § 80

Kr. mdl.

81

 

Kommunens 2/3 bidrag

Lov § 80

Kr. mdl.

163

 

Tabel 4.4 Aktiv socialpolitik – finansiering

 

Henvisning

Enhed

Sats

Rådighedsbeløb, driftsrefusion

Lov § 100, stk. 2

Kr. årlig

14.311

 

Tabel 5.1 Aktiv beskæftigelsesindsats

 

Henvisning

Enhed

Sats

Beskæftigelsestillæg

Lov § 45, stk. 3

Kr. time

12,70

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 1

Kr. time

21,41

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 2

Kr. time

37,47

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 3

Kr. time

59,71

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 4

Kr. time

86,72

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 5

Kr. time

107,06

Rådighedsbeløb

Lov § 118, stk. 1

Kr. årlig

14.311

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 2

Kr. km

1,021)

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 3

Kr. km

1,851)

Udgiftsgodtgørelse, maksimum

Lov § 83, stk. 1

Kr. mdl.

1.000

Maksimal timeløn

Lov § 55, stk. 2

Kr. time

102,602)

1) Gælder indtil første mandag i juli 2006. jf. kap.13 i bkg. nr. 577 af 19. juni 2003.

2) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 11 i bkg. nr. 577 af 19. juni 2003.

 

Tabel 6.1 Arbejdsskadesikring – ydelser, beregningsgrundlag

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser

 

Lægebeh., rejseudgifter, bil, pr. km.

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

1)

 

Lægebeh., timepenge

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

1)

 

Lægebeh., dagpenge

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, hovedstad

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., overnatning, øvrige land

Lov § 38, stk. 2

Kr. dag

1)

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, max

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

209,86

 

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, frivilligt sikrede, min.

Lov § 38, stk. 2

Kr. én gang

149,97

 

Brillestel, maksimum2)

Lov § 15, stk. 5

Kr. én gang

956,00

 

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum

Lov § 17, stk. 6

Kr. årlig

316.800

 

Mén, 100 pct.

Lov § 18, stk. 3

Kr. én gang

659.500

 

Mén, 120 pct.

Lov § 18, stk. 4

Kr. én gang

791.400

 

Mén, tidligere lov, 100 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr. én gang

480.000

 

Mén, tidligere lov, 120 pct., skader før 1. juli 2002

Lov § 33, stk. 4

Kr. én gang

576.000

 

Mén, tidligere lov

Lov § 71, stk. 4

Kr. årlig

48.000

 

Overgangsbeløb ved dødsfald

Lov § 19, stk. 1

Kr. én gang

124.000

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

118.800

 

Forsørgertab, barn, maksimum3)

Lov § 21, stk. 1

Kr. årlig

39.600

 

Forsørgertab, barn, dobbelt, maksimum3)

Lov § 21, stk. 2

Kr. årlig

79.200

Beregningsgrundlag

 

Årsløn, personer udenfor erhverv

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

30.000

 

Max tillæg til indtægt, delvis hjemmearbejdende

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

66.000

 

Fri kost og logi

Lov § 24, stk. 2

Kr. årlig

30.400

 

Fri kost

Lov § 24, stk. 2

Kr. dag

68

 

Årsløn, maksimum

Lov § 24, stk. 3

Kr. årlig

396.000

 

Årsløn, normal

Lov § 24, stk. 1

Kr. årlig

283.000

 

Årsløn, minimum, under 18 år, uddannelse

Lov § 24, stk. 4

Kr. årlig

148.000

 

Tillæg til løbende ydelses grundniveau

Lov § 25

 

7,9 pct.

Takster for læge- og tandlægeerklæringer/attester4)

 

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse5)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

173

 

Indledende attest ASK 020 Lægeerklæring I6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

440

 

Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 220 Øje6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 280 Brok6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 290 Hørelse6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

- tillæg for nyoptaget toneaudiometri6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

220

 

- tillæg for nyoptaget taleaudiometri6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

220

 

- tillæg for nyoptaget stapediusrefleksmåling6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

110

 

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 320 Albueled6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 330 Underarm6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 340 Håndled6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 350 Fingre6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 420 Knæled6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 430 Underben6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Funktionsattest ASK 440 Fodled6)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

880

 

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag7)

Lov § 35, stk. 3

Kr. én gang

308

1) Taksten meddeles af Arbejdsskadestyrelsen ved årsskiftet.

2) Inklusive moms.

3) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).

4) Eksklusive moms.

5) Taksten gælder for perioden 1. april 2005 - 31. marts 2006.

6) Taksten gælder for perioden 1. november 2005 - 31. marts 2006.

7) Taksten gælder for perioden 1. oktober 2005 - 31. marts 2006.

 

Tabel 6.2 Arbejdsskadesikring – sagspriser

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Sagspriser i Arbejdsskadestyrelsen

 

Nyanmeldt tingsskade

Lov § 59

Kr. én gang

1.882

 

Nyanmeldt ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 59

Kr. én gang

3.488

 

Nyanmeldt pludselig løfteskade

Lov § 59

Kr. én gang

3.302

 

Nyanmeldt erhvervssygdom

Lov § 59

Kr. én gang

4.098

 

Revision/genoptagelse af tingsskade

Lov § 59

Kr. én gang

1.300

 

Revision/genoptagelse af ulykke og skadelig påvirkning

Lov § 59

Kr. én gang

2.091

 

Revision/genoptagelse af pludselig løfteskade

Lov § 59

Kr. én gang

2.191

 

Revision/genoptagelse af erhvervssygdom

Lov § 59

Kr. én gang

2.371

 

Sag i erhvervssygdomsudvalget, ekstra

Lov § 59

Kr. én gang

2.162

 

Ekspeditionssag

Lov § 59

Kr. én gang

81

 

Vejledende udtalelse inkl. erhvervsevnetab

Lov § 81, stk. 2

Kr. én gang

6.900

 

Vejledende udtalelse ekskl. erhvervsevnetab

Lov § 81, stk. 2

Kr. én gang

3.800

Sagspris i Ankestyrelsen

 

Oprettet sag

Lov § 59

Kr. én gang

7.019

 

Tabel 7.1 Erstatning til besættelsestidens ofre

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Ydelser1)

 

Invaliditetserstatning, maksimum

Lov § 20, stk. 2

Kr. årlig

225.384

 

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

140.868

 

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

28.176

 

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

42.264

 

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum2)

Lov § 22, stk. 1

Kr. årlig

56.352

Beregningsgrundlag1)

 

Årsløn, maksimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

281.724

 

Årsløn, minimum

Lov § 31, stk. 2

Kr. årlig

193.686

 

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter

 

 

3.421,54%

Særlige ydelser

 

Begravelseshjælp

Lov § 23

Kr. én gang

10.050

 

Hædersgave3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

14.000

 

Hædersgave, visse førtidspensionister3)

Lov § 37, stk. 3

Kr. årlig

15.800

1) Satserne gælder for perioden 1. april 2005 - 31. marts 2006.

2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3) Jf. lov nr. 1421 af 22. december 2004 om forhøjelse af hædersgaver.

 

Tabel 8.1 Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Krigs-ulykkesforsikringsrente1)

Lov § 3

Kr. årlig

56.892

1) Satsen gælder for perioden 1. april 2005 - 31. marts 2006.