Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, herunder arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og aktiveringsydelse, offentliggøres på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, www.adir.dk.

Satser vedrørende lov om barselsdagpenge offentliggøres på Ministeriet for Familie- og forbrugsanliggenders hjemmeside, www.minff.dk .

Satser vedrørende lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til besættelsestidens ofre offentliggøres på Arbejdsskadesstyrelsens hjemmeside, www.ask.dk .

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 10028 af 1. november 2006 om satser mv. i 2007.

 

Indhold

1. Sygedagpenge

Lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006.

Tabel 1: Sygedagpenge 2007

 

2. Delpension

Lov om delpension, jf. LBK nr. 1096 af 16. november 2005.

Tabel 2: Delpension 2007

 

3. Fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1054 af 4. november 2005.

Tabel 3: Fleksydelse 2007

 

4. Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 1009 af 24. oktober 2006.

Tabel 4.1: Kontanthjælp 2007

Tabel 4.2: Revalidering og ledighedsydelse 2007

Tabel 4.3: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2007

Tabel 4.4: Finansiering 2007

 

5. Beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 685 af 29. juni 2005.

Tabel 5: Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse 2007

Arbejdsdirektoratet, den 13. december 2006Satstabeller

Tabel 1. Sygedagpenge pr. 1. januar 2007

 

Henvisning

Enhed

Sats

Højeste sygedagpengebeløb pr. uge

Lov § 50, stk. 1

Kr. uge

3.415

Højeste sygedagpenge beløb pr. time

Lov § 50, stk. 1

Kr. time

92,30

Ukendt arbejdstid, mand1 )

Lov § 47, stk. 2

Kr. time

153,83

Ukendt arbejdstid, kvinde1)

Lov § 47, stk. 2

Kr. time

138,92

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse

Lov § 45

Kr. uge

2.277

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag2)

Lov § 45

Kr. årlig

1.348

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag2)

Lov § 45

Kr. årlig

2.022

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag2)

Lov § 45

Kr. årlig

2.083

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag2)

Lov § 45

Kr. årlig

3.123

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

 

Lønsum, optagelse

Lov § 55

Kr. årlig

5.976.250

Lønsum, udelukkelse

Lov § 55

Kr. årlig

7.376.400

Præmiesats3)

Lov § 55

Kr. årlig

3)

1) Jf. § 6 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006.

2) Satsen anvendes indtil den 1. april 2007. Satsen for perioden fra den 1. april 2007 til udgangen af marts 2008 meddeles af Arbejdsdirektoratet ved årsskiftet 2006/07.

3) Præmiesatsen meddeles af Arbejdsdirektoratet ved årsskiftet 2006/07.

 

Tabel 2. Delpension pr. 1. januar 2007

 

Henvisning

Enhed

Sats

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

Lov § 4, stk. 1

Kr. årlig

145.620

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

Lov § 4, stk. 2

Kr. årlig

3.935,68

 

Lønmodtager, delpension, minimum 7/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

27.550

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

Lov § 3, stk. 1

Kr. årlig

98.392

 

Selvstændige, delpension1)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

72.810

Beregning af delpension 2)

 

 

Selvstændige, mindste indtægt3)

Lov § 1, stk. 5

Kr. årlig

48.540

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

153,83

 

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde4)

Lov § 3, stk. 2

Kr. time

138,92

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

Lov § 4a, stk. 4

 

60 pct.

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

Lov § 4a, stk. 7

 

45 pct.

 

Fradrag, pensionsordning, 60 år i 2002

Lov § 4a, stk. 8

Kr. årlig

18.560

 

Fradrag, pensionsordning, 60-63 år i 2003

Lov § 4a, stk. 4

Kr. årlig

12.374

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten5)

Lov § 16a

Kr. time

0,76

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen5)

Lov § 16a

Kr. time

0,76

1) Jf. § 11, stk. 2, i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (Lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.

5) Jf. § 1 i BEK nr. 1188 af 8. december 2005.

 

Tabel 3. Fleksydelse pr. 1. januar 2007

 

Henvisning

Enhed

Sats

Fleksydelsen

Lov § 17, stk. 1

Kr. årlig

161.592

Fradrag i pensionsbeløb

Lov § 18, stk. 4

Kr. årlig

12.200

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1)

Lov § 21

Kr. årlig

61.873

Fleksydelsesbidrag2)

Lov § 8

Kr. kvartal

1.195

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren

Lov § 14

Kr. time

0,76

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen

Lov § 14

Kr. time

0,76

1) Jf. § 40,stk. 1 i BEK nr. 95 af 11. februar 2005.

2) Jf. § 7, stk. 5 i BEK nr. 95 af 11. februar 2005.

 

Tabel 4.1 Kontanthjælp pr. 1. januar 2007

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Hjælp til forsørgelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år, forsørger børn

Lov § 25, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.904

 

Fyldt 25 år, andre

Lov § 25, stk.1, nr. 2

Kr. mdl.

8.959

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 3

Kr. mdl.

5.773

 

Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr.1

Kr. mdl.

4.852

 

Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg

Lov § 25f, stk. 3

Kr. mdl.

921

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk.1, nr. 4

Kr. mdl.

2.786

 

Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp

Lov § 25f, stk. 2, nr. 2

Kr. mdl.

2.412

 

Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg

Lov § 25f, stk. 3

Kr. mdl.

374

 

Under 25 år, børn

Lov § 25, stk. 2

Kr. mdl.

11.904

 

Under 25 år, gravid

Lov § 25, stk. 3

Kr. mdl.

8.959

 

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl.tillæg

Lov § 25, stk. 4

Kr. mdl.

11.904

 

Tillæg, hjemmearbejd. ægtefælle (tidl. lov § 26, stk.5)3)

 

Kr. mdl.

2.786

 

Kontanthjælpsnedsættelse

Lov § 25, stk. 5

Kr. mdl.

566

Loft over kontanthjælpen

 

 

Gifte og samlevende, forsørgere

Lov § 25b, stk.1, nr. 1

Kr. mdl.

11.904

 

Gifte og samlevende, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 2

Kr. mdl.

8.959

 

Enlige, forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 3

Kr. mdl.

14.850

 

Enlige, ikke forsørgere

Lov § 25b, stk. 1, nr. 4

Kr. mdl.

11.904

 

Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

2.136

 

Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)

Lov § 25c, stk. 2

Kr. mdl.

1.414

Starthjælp

 

 

Fyldt 25 år, gifte og samlevende

Lov § 25, stk. 12, nr.1

Kr. mdl.

4.787

 

Fyldt 25 år, enlig

Lov § 25, stk. 12, nr.2

Kr. mdl.

5.773

 

Under 25 år, udeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.3

Kr. mdl.

4.787

 

Under 25 år, hjemmeboende

Lov § 25, stk. 12, nr.4

Kr. mdl.

2.380

 

Forsørgertillæg, enlige

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.444

 

Forsørgertillæg, gifte og samboende

Lov § 25, stk. 13

Kr. mdl.

1.197

Engangshjælp

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

Lov § 25a, stk. 2

Kr. mdl.

4.787

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

Lov § 25a, stk. 3

Kr. mdl.

2.380

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 1

Kr. mdl.

7.279

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

Lov § 27, stk. 2

Kr. mdl.

2.407

 

Orlovsydelse, maksimum 1)

 

Kr. mdl.

8.883

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

 

Formue, enlige

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

10.000

 

Formue, ægtefæller

Lov § 14, stk. 1

Kr. året

20.000

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

11.904

 

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre

Lov § 30, stk. 2

Kr. mdl.

8.959

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1, 1. pkt.

Kr. time

13,00

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 1, 2. pkt

Kr. time

31,68

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Lov § 31, stk. 4

Kr. time

31,68

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats

Lov § 31, stk. 2

Kr. time

178,96

 

Arbejdsindtægt, ukendt timer, omregningssats

Lov § 13, stk. 13

Kr. time

97,28

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

2.350

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

3.400

 

Forsørgere med et udeboende barn

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

3.500

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

650

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

500

 

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

14.798

 

Grænse – uafhængig af tidligere indtægt - for personer på starthjælp

 

Lov § 34, stk. 52)

Kr. mdl.

10.407

1) Jf. §§ 2 og 5 i BEK nr. 521 af 7. juni 2001, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 446 af 7. juni 2001.

2) BEK nr. 606 af 30. juni 2003 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik).

3) For de ægtepar, der pr. 1. april 2006 modtog ægtefælletillæg efter dagældende regler, gælder, at de bevarer retten til tillæg frem til 30. marts 2008, forudsat betingelserne i øvrigt er opfyldt. Herefter omfattes de af gældende regler.

 

Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse pr. 1. januar 2007

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

Revalideringsydelse

 

 

 

 

Fyldt 25 år

Lov § 52, stk. 1

Kr. mdl.

14.798

 

Under 25 år

Lov § 52, stk. 2

Kr. mdl.

7.399

 

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet

Lov § 52, stk. 3, nr.1

Kr. mdl.

14.798

 

Under 25 år, arb.indt,. ret til højeste sygedp.

Lov § 52, stk. 3, nr.2

Kr. mdl.

14.798

 

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt

Lov § 52, stk. 4

Kr. mdl.

11.904

 

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra

Lov § 58, stk. 1

Kr. året

12.000

Ledighedsydelse

 

 

 

 

Ledighedsydelse (maksimum)

Lov § 74d, stk. 2

Kr. uge

3.110

 

Ledighedsydelse (minimum)

Lov § 74d, stk. 2

Kr. uge

2.800

 

Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid)

Lov § 74d, stk. 3

Kr. time

178,96

 

Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2007

 

 

Henvisning

Enhed

Sats

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel
jobtræning og revalideringsydelse

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

11.904

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 1

Kr. mdl.

8.959

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

11.338

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

Lov § 79, stk. 3, nr. 2

Kr. mdl.

8.393

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1)

Lov § 80

Kr. mdl.

81

 

Kommunens 2/3 bidrag1)

Lov § 80

Kr. mdl.

163

1) Jf. kap. 1 i BEK nr. 525 af 18. juni 2003, senest ændret ved BEK nr. 1188 af 8. december 2005.

 

Tabel 4.4 Finansiering 2007

 

Henvisning

Enhed

Sats

Rådighedsbeløb, driftsrefusion

Lov § 100, stk. 2

Kr. årlig

19.118

 

Tabel 5. Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse 2007

 

Henvisning

Enhed

Sats

Beskæftigelsestillæg

Lov § 45, stk. 3

Kr. time

13,00

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 1

Kr. time

21,92

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 2

Kr. time

38,37

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 3

Kr. time

61,14

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 4

Kr. time

88,80

Løntilskud

Lov § 63, stk. 2, nr. 5

Kr. time

118,20

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

Lov § 71 og § 75

Kr. årlig

404.480

Maksimum for beregning af løntilskud

Lov § 71 og § 75

Kr. time

210,23

Ved ½ tilskud

Lov § 71 og § 75

Kr. årlig

202.240

Ved ½ tilskud

Lov § 71 og § 75

Kr. time

105,11

Ved 2/3 tilskud

Lov § 71 og § 75

Kr. årlig

269.653

Ved 2/3 tilskud

Lov § 71 og § 75

Kr. time

140,15

Rådighedsbeløb

Lov § 118, stk. 1

Kr. årlig

19.118

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 2

Kr. km

1,041)

Befordringsgodtgørelse

Lov § 82, stk. 3

Kr. km

1,891)

Udgiftsgodtgørelse, maksimum

Lov § 83, stk. 1

Kr. mdl.

1.000

Maksimal timeløn2)

Lov § 55, stk. 2

Kr. time

103,59

1) Gælder indtil første mandag i juli 2006. Beløb pr. 2. juli 2007 meddeles af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 11 i BEK nr. 1099 af 18. november 2005.

 

Redaktionel note
  • www.adir.dk
  • Vejledningen gøres historisk, da den ikke længere er aktuel