Den fulde tekst
L 7
Forslag til lov om lægemidler.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 177
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 37
1.beh 13/10 05 FF 450
Betænkning 23/11 05 Tillæg B 54
2.beh 29/11 05 FF 1592
Lovf optrykt efter 2.beh 29/11 05
3.beh 6/12 05 FF 1797
Lovf som vedt 6/12 05 Tillæg C 73
Lov nr 1180 af 12. december 2005
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), René Skau Björnsson (S), Karin Nødgaard (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Charlotte Fischer (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en ny større revision af EU-lovgivningen om lægemidler til mennesker og dyr. Der er bl.a. tale om følgende ændringer:
- Nye ordninger i forbindelse med markedsføring af lægemidler.
- Styrkelse af krav til lægemidlers kvalitet.
- Styrket overvågning og kontrol af lægemidler.
- Øget offentliggørelse af og information om lægemiddeldata.
- Øget forsyningspligt for markedsførte lægemidler til mennesker.
- Uafhængighed af lægemiddelindustrien.
- Længere beskyttelsestider for data om lægemidler.
- Brugervenlige indlægssedler.
Hensigten med reformen er at forbedre borgernes adgang til lægemidler af høj sikkerhed, virkning og kvalitet og tilstræbe hensyntagen til medicinalindustriens udvikling og øvrige virksomhed.
Foruden gennemførelsen af lægemiddeldirektiverne indfører loven bl.a. også en bemyndigelse til indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler om navngivning af parallelimporterede lægemidler.
Implementeringsfristen for lægemiddeldirektiverne er den 30. oktober 2005. Såfremt ikrafttrædelse af loven ikke kan nås inden denne dato, har indenrigs- og sundhedsministeren oplyst, at denne vil udstede overgangsbekendtgørelser, frem til loven træder i kraft.

Loven er med enkelte ændringer en genfremsættelse af lovforslag nr. L 167 fra folketingsåret 2004-05, 2. samling.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).