Den fulde tekst
L 38
Forslag til lov om social service.
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2177
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 2097
1.beh 18/3 05 FF 955
Betænkning 2/6 05 Tillæg B 895
2.beh 9/6 05 FF 4279
Lovf optrykt efter 2.beh 9/6 05
Tillægsbet 9/6 05 Tillæg B 1428
Tilf til tillægsbet 14/6 05 Tillæg B 1562
3.beh 16/6 05 FF 4782
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 513
Lov nr 573 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 38 og L 39
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Lotte Bundsgaard (S), Pia Kristensen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Lone Dybkjær (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Med loven overføres en række opgaver fra amterne til de nye kommuner og regioner, der etableres med strukturreformen. Kommunerne får herefter det samlede ansvar for indsatsen over for den enkelte borger.
Med loven indføres desuden en ordning, de såkaldte rammeaftaler, efter hvilke Regionsrådet og kommunerne i en region tilrettelægger driften af tilbud. Der etableres desuden med loven en national videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), som skal bistå og rådgive kommuner og borgere i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.
Derudover videreføres i hovedtræk bestemmelserne fra den eksisterende Lov om Social Service.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af strukturreformen. På det sociale område var endvidere lovforslag nr. L 39 en del af denne gennemførelse. Lovforslaget var en udmøntning af aftalen fra juni 2004 om en strukturreform mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, RV, SF og EL).