Den fulde tekst
L 46
Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., konkurrenceloven og lov om stormflod og stormfald. (Udmøntning af kommunalreformen med henblik på præcisering af adressebetegnelser m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2459
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 2445
1.beh 17/3 05 FF 835
Betænkning 7/6 05 Tillæg B 1084
2.beh 9/6 05 FF 4220
Tillægsbet 9/6 05 Tillæg B 1480
3.beh 16/6 05 FF 4757
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 570
Lov nr 601 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Kim Mortensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Charlotte Fischer (RV), Morten Homann (SF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Loven definerer, at en adressebetegnelse består af et vejnavn, husnummer og postnummer. Loven sikrer dermed entydighed i adresserne, således at ét vejnavn kun forekommer én gang inden for hver kommune.
Desuden indebærer loven, at de fremtidige regioner ikke vil kunne deltage ledelsesmæssigt eller finansielt i selskaber og lignende, medmindre der er udtrykkelig hjemmel hertil i særlovgivningen.
Baggrund:
Lovforslaget var en konsekvens af gennemførelse af kommunalreformen, som bl.a. betød kommunesammenlægninger på tværs af de tidligere amtskommuner. Flere nabokommuner, som i fremtiden ville blive én kommune, havde hidtil benyttet samme vejnavn, da postnummeret havde holdt adresserne adskilte.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og 12) mod 47 (S, RV, SF og EL).