Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 20/4 05 Tillæg A 7249
Lovf som fremsat 20/4 05 Tillæg A 7230
1.beh 10/5 05 FF 2658
Betænkning 31/5 05 Tillæg B 786
Tilf til betænkning 9/6 05 Tillæg B 1497
2.beh 14/6 05 FF 4468
Lovf optrykt efter 2.beh 14/6 05
3.beh 16/6 05 FF 4759
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 741
Lov nr 606 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Jens Hald (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Loven giver mulighed for, at butikker holder åbent op til 20 søndage om året, og giver nye muligheder for samdrift mellem en detailforretning og en restaurant. Endelig gives der mulighed for køb af spiritus m.v. alle døgnets timer. Loven omfatter butikker, der har en større årsomsætning end 27,1 mio. kr.
Baggrund:
En revisionsklausul i den gældende lov om butikstid, der trådte i kraft den 1. juli 2001, pålagde økonomi- og erhvervsministeren at fremsætte forslag om revision af loven i folketingsåret 2004-05. Ministeren fandt det mest hensigtsmæssigt at fremsætte forslag til en ny hovedlov, som skal revideres i folketingsåret 2009-10.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, RV, SF og EL).