Den fulde tekst
L 187
Forslag til lov om ændring af navneloven. (Gebyr for behandling af ansøgning om navneændring m.v.).
Af familie- og forbrugerministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 14/3 07 Tillæg A 6692
Lovf som fremsat 14/3 07 Tillæg A 6685
1.beh 13/4 07 FF 5550
Betænkning 17/4 07 Tillæg B 788
2.beh 19/4 07 FF 5716
3.beh 8/5 07 FF 6566
Lovf som vedt 8/5 07 Tillæg C 602
Tillægsbet 3/5 07 Tillæg B 1042
Lov nr 435 af 14. maj 2007
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Morten Bødskov (S), Martin Henriksen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Charlotte Fischer (RV), Anne Baastrup (SF).
Ministre: (1.beh) familie- og forbrugerministeren.
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Loven indfører gebyr ved ansøgninger om navneændringer.
Lovforslaget var en følge af den markante stigning i antallet af ansøgninger om navneændringer siden navnelovens ikrafttræden den 1. april 2006.
Der indføres et gebyr på 430 kr. på alle ansøgninger om navneændringer med enkelte undtagelser.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer ( V, DF og KF) mod 50 (S, RV, SF og EL).