Den fulde tekst
L 133
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 27/3 08 Tillæg A 4871
Lovf som fremsat 27/3 08 Tillæg A 4821
1.beh 8/4 08 FF 2917
Betænkning 7/5 08 Tillæg B 707
2.beh 23/5 08 FF 5347
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 08
3.beh 3/6 08 FF 5951
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 824
Lov nr 508 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Steen Gade (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) miljøministeren.
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven følger op på to åbningsskrivelser, som Danmark modtog fra Europa-Kommissionen i juli 2006 om gennemførelsen af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Loven ændrer primært naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Hovedlinjen i loven er, at miljøministerens pligt til at overholde og gennemføre fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet kommer til at fremgå direkte af lovgivningen. Ved at lade denne pligt fremgå klarere af lovgivningen, bliver det tydeligere for borgere, virksomheder, organisationer og andre, hvilke forpligtelser regeringen har ifølge direktiverne.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 105 stemmer.