Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

§ 1

I stærkstrømsbekendtgørelsen foretages følgende ændringer:

1. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. juni 2008

Carsten Sørig

/ Tina Ovesen Petersen


Bilag 1

 
 
 
 
 
Afsnit 107-2-D1
 
5. udgave
 
Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.
 
Del 2
Særlige bestemmelser for
danske systemer
 
 
 
 
 
SIKKERHEDSTYRELSEN
Nørregade 63, 6700 Esbjerg
Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99
E-mail @sik.dk
Hjemmeside www.sik.dk
   
   
   
INDHOLDSFORTEGNELSE
 
Indledning.
   
1
Gyldighedsområde
2
Normative referencer
3
Definitioner
4
Almindelige bestemmelser
5
Almindelige forklaringer til prøvning~en
6
Mærkeværdier
7
Klassifikation
8
Mærkning
9
Kontrol af dimensioner
10
Beskyttelse mod elektrisk stød
11
Jordforbindelse
12
Tilslutningsklemmer og tilslutningssteder
13
Udførelse af faste stikkontakter
14
Udførelse af stikpropper og transportable stikkontakter
15
Stikkontakter med aflåsning
16
Modstandsdygtighed mod ældning, beskyttelse ved hjælp af kapslinger og modstandsdygtighed mod fugt
17
Isolationsmodstand og spændingssikkerhed
18
Funktion af jordkontakter
19
Temperaturstigning
20
Brydeevne
21
Normal brug
22
Nødvendig kraft for udtrækning af stikpropper
23
Bøjelige ledninger og deres tilslutning
24
Mekanisk styrke
25
Varmebestandighed
26
Skruer, strømførende dele og forbindelser
27
Krybestrækninger, luftafstande og afstande gennem fyldmasse
28
Isolermateriales varme-, ild- og krybestrømssikkerhed
29
Rustbeskyttelse
30
Tillægsprøver for isolerede stikben
   
NORMBLADE
DK 1-1a
Fast stikkontakt, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-1b
Fast stikkontakt, topolet med jord 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-1c
Fast stikkontakt og transportabel, topolet med jord 13 A eller 16A 250 V~
DK 1-3a
Transportabel stikkontakt, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-5a
Fast og transportabel EDB-stikkontakt, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1‑7a
Transportabel EDB-stikkontakt, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-8a
Fast hospitalsstikkontakt, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-8b
Fast hospitalsstikkontakt, topolet med jord 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-8c
Transportabel hospitalsstikkontakt, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 1-9a
Fast stikkontakt med to udtag. 2.5 A og 13 eller 16 A
DK 2-1a
Stikprop, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 2-5a
EDB-stikprop, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 2-8a
Hospitalsstikprop, topolet med jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DK 5-1a
Fast eller transportabel stikkontakt, firpolet med jord 16 A 250/440 V~
DK 6-1a
Stikprop, firpolet med jord 16 A 250/440 V~
DKA 1-1a
Fast stikkontakt, topolet uden jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DKA 1-1b
Fast stikkontakt, topolet uden jord 13 A eller 16 A 250 V~
DKA 1-1c
Flad, fast stikkontakt, topolet uden jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DKA 1-3a
Rund, transportabel stikkontakt, topolet uden jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DKA 1-3b
Flad, transportabel stikkontakt, topolet uden jord 16 A 250 V~
DKA 1-4a
Flad, transportabel stikkontakt, topolet, for apparater af klasse II, 2,5 A 250 V~
DKA 2-1a
Rund stikprop, topolet uden jord 10 A, 13 A eller 16 A 250 V~
DKA 2-1 b
Flad stikprop, topolet uden jord 16 A 250 V~
C 2b
Stikprop med sidejord, topolet 16 A 250 V
C 3b
Stikprop med jordkontaktbøsning for pindjord, topolet 16 A 250 V
C 4
Stikprop med jordkontaktbøsning for pindjord og sidejord, topolet 16 A 250 V
C 5
Stikpropper, topolede uden jord for apparater af klasse II 2,5 A 250 V
C 6
Stikprop, topolet uden jord for apparater af klasse II 16 A 250 V
   
FIGURER
D 1
Fejllære C 1 for indføringshuller på stikkontakter 10 A, 13 A og 16 A 250 V
D 2
Godlære C 2 for topolede stikkontakter 10 A, 13 A og 16 A 250 V
D 3
Godlære C 3 for isætning af topolede stikpropper i topolede stikkontakter 10 A, 13 A og 16 A 250 V
D 7
God- og fejllærer C 7 og D 7 til kontrol af afstanden til det punkt, hvor der først opnås kontakt i topolede stikkontakter 2,5 A, 10 A 13 A og 16 A 250 V
D 9
God- og fejllærer C 9 og D 9 for stikbenenes diameter i topolede stikpropper 2,5 A, 10 A, 13 A og 16 A 250 V
D 10
Godlære C 10 for kontrol af afstand mellem stikben i topolede stikpropper 10 A, 13 A og 16 A 250 V
D 11
Godlære C 11 for kontrol af maksimal lysning i kontaktbøsninger i topolede stikkontakter 10 A, 13 A og 16 A 250 V
D 13
Lære C 13 for kontrol af sammenpasning for topolede stikpropper for apparater af klasse II 2,5 A 250 V
D 18
Lære D 18 til kontrol af, at enpolet isætning af stikpropper er forhindret i topolede stikkontakter 10 A, 13 A og 16 A 250 V 145
D 19
Lærer C 19 og D 19 til kontrol af, at enpolet isætning af topolede stikpropper 2,5 A, 10 A, 13 A og 16 A 250 V i stikkontakter er forhindret
D 40
Arrangement for slagprøve af brudsikkert materiel
D 42
Lære D 42 til kontrol af at indføringen af et ben af den flade stikprop 2,5 A 250 V i EDB-stikkontakters nominelt 3,3 mm brede indføringsåbninger er forhindret
 
 
 
INDLEDNING
 
Denne bekendtgørelse, afsnit 107‑2‑D1, 5. udgave, er udstedt af Sikkerhedsstyrelsen i medfør af lov nr. 251 af 6. maj 1993 (Stærkstrømsloven) § 7.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008.
Disse bestemmelser gælder kun i forbindelse med bestemmelserne i DS/IEC 60884-1 bestående af DS/IEC 60884-1:2004, Almindelige bestemmelser samt DS/IEC 60884-1 tillæg 1:2008.
Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1, 4. udgave kan indtil 1. januar 2010 anvendes i stedet.
 
København, den 01.06.2008
Carsten Sørig
 
 
 
Forskellige skrifttyper er anvendt for:
Forskrifter
Prøvningsbestemmelser
Noter
 
 
 
Afsnit 107-2-D1
5. udgave, juni 2008
Sat med Arial
Trykt hos Schultz Grafisk
Oplag 100 eks.
ISBN 978-87-90360-98-6
 
 
 
STIKPROPPER OG STIKKONTAKTER
TIL HUSHOLDNINGSBRUG O.L.
 
Del 2: Særlige bestemmelser for danske systemer
 
1 Gyldighedsområde
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
Første stykke erstattes af:
Afsnit 107‑2‑D1 gælder for stikpropper og for faste og transportable stikkontakter udelukkende beregnet for vekselstrøm, med og uden jordkontakt, med en mærkespænding på 250 V enfaset og 250/440 V trefaset og en mærkestrøm på højst 16 A, beregnet til almindelig brug, enten indendørs eller udendørs.
 
2 Normative referencer
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende tilføjelse:
IEC 60884-2-2: 1989, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-2 Particular requirements for socket-outlets for appliances.
IEC 60884-2-3: 1989, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-3 Particular requirements for switched socket-outlets without interlock for fixed installations
IEC 60884-2-5: 1995, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-5: Particular requirements for adaptors
 
3 Definitioner
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
Der tilføjes:
 
3.26
afgreningsstikprop
Materiel, som er udført som en integreret enhed med både stikben og kontaktbøsninger, og som tillader tilslutning af mere end én stikprop til en stikkontakt.
 
3.27
materiel med stor mekanisk styrke
Materiel, som er således udført, at det kan tåle påvirkningerne på steder, hvor materiellet kan ventes udsat for grov behandling, f.eks. byggepladser, skibsværfter, smedeværksteder, træbearbejdningsværksteder og landbrugets driftsbygninger.
 
3.28
brudsikkert materiel
Genmonterbart materiel med stor mekanisk styrke.
 
3.29
EDB‑stikpropper og EDB‑stikkontakter
Materiel, som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller gør det muligt at tilslutte EDB-anlæg og lignende brugsgenstande, hvis funktion er følsom for impulsspændinger, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale stikpropper.
 
3.30
hospitalsstikpropper og – stikkontakter
Materiel, som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller gør det muligt at tilslutte udstyr med vigtige funktioner, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale stikpropper.3.31
stikkontakter for indbygning i brugsgenstande
Stikkontakt, som er integreret i eller beregnet til indbygning i eller fastgørelse på en brugsgenstand.
 
3.32
stikkontakt sammenbygget med foransiddende afbryder
Materiel, som er en fabriksfremstillet enhed, og som består af en stikkontakt sammenbygget med en afbryder, der styrer stikkontakten.
 
4 Almindelige bestemmelser
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
4.1 Tilføjelse:
Stikkontakter for indbygning skal desuden opfylde kravene i IEC 60884-2-2: Particular requirements for socket-outlets for appliances.
Stikkontakter sammenbygget med en foransiddende afbryder skal desuden opfylde kravene i IEC 60884-2-3: Particular requirements for switched socket-outlets without interlock for fixed installations
Adaptere skal desuden opfylde kravene i IEC 60884-2-5: Particular requirements for adaptors
 
5 Almindelige forklaringer til prøvningen
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
5.4 Tilføjelse:
For prøverne af brudsikkert materiel i 24.4 kræves yderligere 3 sæt a 3 prøvestykker.
For prøverne af EDB-stikkontakter og hospitalsstikkontakter i 9.2 kræves yderligere 3 prøvestykker.
 
6 Mærkeværdier
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
6.1 Paragraffen erstattes af:
Materiellets mærkespændinger og mærkestrømme skal være i overensstemmelse med følgende tabel D I:
 

Tabel D 1
Mærkespændinger og mærkestrømme
 
Type
Mærkespænding
V
Mærkestrøm
A
2P (kun ikke-genmonterbare stikpropper)
250
2,5
2P
2P + AU3339_1.jpg Size: (14 X 13)
250
10, 13 eller 16
3P + N + AU3339_1.jpg Size: (14 X 13)
440
16

 
7 Klassifikation
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
Tilføjelse:
 
7.1.6 Efter mekanisk styrke:
‑ Materiel i normal udførelse.
‑ Brudsikkert materiel.
 
7.2.1
Tilføjelse til note:
Stikkontakter med forhøjet beskyttelse omfatter alle stikkontakter, hvor lukkere er krævet i henhold til normbladet.
 
8 Mærkning
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
8.1 Tilføjelse:
Stikpropper med jord og stikkontakter med jord skal på tilslutningsklemmen for nullederen være mærket med N i overensstemmelse med det pågældende normblad.
Brudsikkert materiel skal være kendetegnet ved farvekombinationen rød/grøn. Denne farvekombination må ikke anvendes på andet materiel, der er omfattet af dette afsnit.
 
8.5 Tilføjelse efter forskriftens andet stykke:
Genmonterbart materiel med jord, som sælges til almindelige forbrugere, skal leveres med en monteringsanvisning, der på en let forståelig måde forklarer korrekt tilslutning.
 
8.9 Ny paragraf
Vejledningen for faste stikkontakter til planforsænkning skal indeholde oplysning om den korrekte type installationsdåse, hvis det er relevant.
 
8.10 Ny paragraf
Vejledningen for faste stikkontakter skal indeholde oplysning om største mærkestrøm for den foransiddende kortslutningsbeskyttelse.
 
NOTE Sammenhængen mellem mærkestrømmen for den foransiddende kortslutningsbeskyttelse og stikkontaktens mærkestrøm er angivet i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C, tabel 817.43.
 
9 Kontrol af dimensioner
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
9.1 Paragraffen erstattes af:
Materiel skal være udført i overensstemmelse med normbladene i følgende tabel D 1a:
 
 
AU3339_3.jpg Size: (576 X 791)
 
Korrekt isætning af stikpropper i faste eller transportable stikkontakter anses for at være sikret ved en udførelse i overensstemmelse med disse normblade.
 
Kontrol foretages ved hjælp af lærer eller ved måling.
Stikkontakter kontrolleres, efter at en stikprop har været isat i og udtaget af en stikkontakt 10 gange. Stikproppen skal være i overensstemmelse med det pågældende normblad og have stikben med de største dimensioner.
På topolede stikpropper og stikkontakter både med og uden jord udføres kontrol af de i tabel D 2 angivne dele i den anførte rækkefølge ved hjælp af lærerne på fig. D 1 til D 42.

 
Tabel D 2
Lærer for stikpropper og stikkontakter
 
Del
Figur nr.
Lære nr.1)
     
2,5 A stikpropper:
   
Stikbenenes diameter
D 9
C 9A
Sammenpasning
D 13
C 13
Enpolet isætning
D 19
C 19A
     
Fase og nul for 10 A, 13 A og 16 A stikpropper (ekskl. flade ben ) samt jordben i stikkontakt . normblad DK 1-1c :
   
Stikbenenes diameter
D 9
C 9B eller D 9B
Enpolet isætning
D 19
C 19B eller D 19B
Afstand mellem stikben
D 10
C 10A eller C 10B 2)
     
Fase og nul for stikkontakter (ekskl. Indføringshuller for flade ben) samt jordkontakt i stikprop med jordkontakt:
   
Indføringshuller
D 1
C 1 2)
Afstand mellem indføringshuller
D 3
C 3 2)
Afstand mellem forflade og bund af hul for kontaktbøsning
D 3
C 3 2)
Afstand mellem forflade og det punkt, hvor der først opnås kontakt med kontaktbøsning
D 7
C 7 eller D 7
Maksimal åbning i kontaktbøsninger
D 11
C 11
Minimal åbning i kontaktbøsninger
D 2
C 2
Enpolet isætning
D 18
D 18
     
Fase og nul for EDB‑stikkontakter og fase for hospital stikkontakter:
   
Afstand mellem forflade og det punkt, hvor der først opnås kontakt med kontaktbøsning
D 7
D 7
Forhindring af indføring af flade stikpropper 2,5 A 250 V
D 42
D 42
1)
2)
Der gælder følgende kode:
D Særlige danske prøvelærer.
C Prøvelærer for internationalt anvendte systemer.
For stikpropper med 4,8 mm ben er kontrollen med disse lærer fyldestgørende.
Yderligere kontrol er ikke nødvendig.
   
Mål som ikke er kontrolleret i henhold til tabel D 2, eller hvor de ifølge denne tabel foretagne prøver ikke er fyldestgørende, kontrolleres ved måling.

9.2 Forskriften erstattes af:
Det må ikke være muligt at indføre en stikprop i:
En stikkontakt med en højere mærkespænding eller en lavere mærkestrøm. Topolede 13 A eller 16A stikpropper passer dog sammen med både 10 og 13 A stikkontakter, og en 2,5 A 250 V topolet stikprop for apparater af klasse II passer sammen med 10 A og 13 A 250 V topolede stikkontakter, både med og uden jordkontakt.
En stikkontakt, som har et afvigende antal spændingsførende poler. Undtagelser kan tillades for stikkontakter, som er af en speciel udførelse, der tillader indgreb med stikpropper med et lavere antal poler, forudsat at der ikke kan opstå nogen sikkerhedsmæssig risiko, f.eks. forbindelse mellem en spændingsførende pol og en jordkontakt eller afbrydelse af jordkredsen.
 
Desuden må det ikke være muligt at få en stikprop beregnet for apparater af klasse 0 eller klasse I i indgreb med en stikkontakt, som udelukkende er beregnet for stikpropper for apparater af klasse II.
Det må heller ikke være muligt at få en stikprop med runde stikben i indgreb med en EDB‑stikkontakt eller en hospitalsstikkontakt.
 
Efter prøvningsbestemmelsens andet stykke tilføjes:
Ved prøvning af EDB-stikkontakter og hospitalsstikkontakter anvendes prøvelære D 42. Denne prøve udføres altid uafhængig af, hvilket materiale stikkontakten er fremstillet af.
 
10 Beskyttelse mod elektrisk stød
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
10.1 Forklaringen erstattes af:
NOTE Kravet om berøringssikkerhed under isætning kræves ikke opfyldt for faste stikkontakter efter normblad DK 1‑1a og DKA 1‑1a.
 
10.2 Tilføjelse
NOTE I denne paragraf skal dæksler og dækplader forstås som all tilgængelige dele
 
10.2.2 Note 2 erstattes af følgende krav:
Undtagen for faste stikkontakter efter normblad DK 1-1c er dette alternativ ikke tilladt på grund af manglende beskyttelsesjord i mange eksisterende installationer.
 
10.3 Tilføjelse
Kontrol af enpolet isætning udføres med de på fig. D 18 og D 19 viste lærer.
 
10.3 Tilføjelse
NOTE I denne paragraf skal dæksler og dækplader forstås som all tilgængelige dele
 
10.3 Tilføjelse til femte stykke
Transportable stikkontakter med tilgængelige metaldele skal også opfylde dette krav.
 
10.5 Tilføjelse
Stikkontakter skal være forsynet med lukkere i overensstemmelse med, hvad der er anført på normbladene.
Læren indføres desuden gennem eventuelle blindhuller og indføringshuller for jordben. Den må ikke berøre spændingsførende dele.
 
10.7 Tilføjelse
Læren indføres desuden gennem alle åbninger herunder også eventuelle blindhuller og indføringshuller for jordben. Den må ikke berøre spændingsførende dele.
 
11 Jordforbindelse
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
12 Tilslutningsklemmer og tilslutningssteder
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
12.2.1 Ændring af tabel 3:
I første kolonne ændres ”10 A” til ”10 A og 13 A”.
Til tabellens note b) tilføjes:
Der kræves ikke mulighed for sløjfning af tre 2,5 mm2 ledere eller to 4 mm2 ledere.
 
12.3.11 Tilføjelse til tabel 10:
Værdierne for 10 A mærkestrøm anvendes også for 13 A mærkestrøm.
 
13 Udførelse af faste stikkontakter
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
13.8 Forskriften og noten gælder kun for stikkontakter iht. normblad DK 1-1c.
 
14 Udførelse af stikpropper og transportable stikkontakter
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
14.4 Ændring:
I materiel med blindhul, hvor ingen af kontakterne er mærket med N, betragtes ingen af kontakterne som nulkontakt i henhold til denne paragraf.
 
14.21 Note 1 og 2 erstattes af følgende krav:
Genmonterbare stikpropper for apparater af klasse II med mindre end 10 A mærkestrøm er ikke tilladt.
NOTE 2 Forlængerledninger, der udelukkende er udført for apparater af klasse II, er ikke tilladt.
 
14.23.2 Paragraffen erstattes af:
Derefter isættes materiellet i en fast stikkontakt med eller uden jordkontakt i henhold til dette afsnit. Stikkontakten skal være drejeligt ophængt omkring en vandret akse gennem kontaktbøsningerne i en afstand af 8 mm bag stikkontaktens forflade og parallelt med denne.
I materiel forsynet med en eller flere stikkontakter skal der i hvert af materiellets udtag inden prøven være indsat en egnet stikprop monteret med en 1 m lang 0,75 mm2 bøjelig ledning, type H05VV‑F.
NOTE 1 Et eksempel på materiel forsynet med flere udtag er en afgreningsstikprop.
Det ekstra drejningsmoment, som skal anvendes mod stikkontakten for at holde forfladen i lodret plan, må ikke overstige 0,25 Nm.
For afgreningsstikpropper skal det under prøven tilses, at de bøjelige ledninger hænger frit ned.
 
Tilføjelser:
 
14.26 Afgreningsstikpropper må ikke have mere end to udtag.
 
14.27 Stikkontakter med flere udtag skal have mindst et udtag for runde stikpropper
 
Overensstemmelse med bestemmelserne i 14.26 til 14.29 kontrolleres ved eftersyn.
 
14.28 Brudsikkert materiel skal have kapslingsklasse IPX4. Stikpropper skal være efter normblad DK 2‑1a og stikkontakter efter normblad DK 1‑3a.
NOTE Stikpropper efter normblad DK 2‑1a kan anvendes ved udskiftning af stikpropper på materiel af klasse II.
 
15 Stikkontakter med aflåsning
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
16 Modstandsdygtighed mod ældning, beskyttelse ved hjælp af kapslinger og modstandsdygtighed mod fugt
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
17 Isolationsmodstand og spændingssikkerhed
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
18 Funktion af jordkontakter
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
19 Temperaturstigning
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:

 
Tabel 15 erstattes med følgende tabel:
Tabel D15 – Nominelt tværsnit af kobberledere til prøven for temperaturstigning
 
Mærkestrøm
A
Nominelt tværsnitsareal
mm2
 
Bøjelige ledere for transportabelt materiel
Stive ledere (en- eller flertrådede) for fast materiel
Til og med 13 A
16 A
1
1,5*
1,5
2,5
*
Undtagen for stikpropper iht. normblad DKA 2-1b og transportable stikkontakter iht. normblad DKA 1-3b, konstrueret for let plastkappeledning, som prøves med 1 mm2 ledning.

 
20 Brydeevne
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
21 Normal brug
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændring:
 
Der tilføjes:
Prøven med den på fig. 9 viste lære gentages desuden gennem eventuelle blindhuller.
 
22 Nødvendig kraft for udtrækning af stikpropper
 
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændring:

Tabel D16 – Største og mindste udtrækskraft
 
Mærkeværdier
Antal
poler
Udtrækskraft
N
Lære med
flere
stikben
Maximum
Lære med
enkelt
stikben
Minimum
Lære med
enkelt
stikben
Maksimum
Til og med 13 A
2
40
3
50
1,5
17
Over 13 A til og med 16 A
2
50
3
54
Flere end 3
70
2
18

 
23 Bøjelige ledninger og deres tilslutning
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
23.2 Prøvningsbestemmelsens fire første stykker og tabel 17 erstattes af:
Aflastningsindretningens effektivitet kontrolleres ved en prøve som angivet i det følgende ved hjælp af et apparat som vist på fig. 20.
Ikke‑genmonterbart materiel prøves som leveret med nye prøvestykker.
Genmonterbart materiel prøves med hver af de ledningstyper i henhold til HD 21 og HD 22, som er angivet i tabel D 17. Flade stikpropper og flade transportable stikkontakter for let plastkappeledning(se tabellen) prøves først med en bøjelig ledning af type H03VV-F og derefter med en bøjelig ledning af type H03VH‑H.
 
23.2 Sidste stykke samt tabel 19 anvendes ikke.
 
 
AU3339_4.jpg Size: (580 X 667)
 
23.3 Erstat
Henvisningerne til IEC 60227 og IEC 60245 erstattes med HD 21 og HD 22.
 
 
AU3339_5.jpg Size: (577 X 262)
 
 
24 Mekanisk styrke
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændringer:
 
Tilføjelse:
‑ for brudsikkert materiel gælder desuden 24.4 og 24.19.
 
24.4 Tilføjelse:
Prøverne af brudsikkert materiel udføres på 3 nye prøvestykker. Det på fig. 27 angivne mellemstykke fjernes, således at materiellet slagprøves mod det plane underlag. Faldhøjden ændres til 200 mm, og der tilføres 200 slag mod det svageste sted.
 
Tilføjelse:
 
24.20 Brudsikkert materiel prøves endvidere i overensstemmelse med 24.19.1 og 24.19.2. Prøverne udføres ved samme temperatur som prøverne i 24.4, se DS/IEC 60884-1, 24.4.
Før prøverne tilspændes skruer til fastgørelse af sokler og dæksler med 2/3 af det i 12.2.8, tabel 6, angivne drejningsmoment
 
24.20.1 Materiellet skal være modstandsdygtigt over for statiske kraftpåvirkninger.
Kontrol foretages ved at udsætte materiellet for en statisk trykkraft, som i løbet af 10 sekunder forøges jævnt fra 0 til 750 N, og som tilføres med en cylindrisk dorn med en diameter på 10 mm.
Dornen anvendes mod de svageste steder.
Efter prøven må prøvestykkerne ikke udvise synlige revnedannelser eller anden deformation.
 
24.20.2Brudsikkert materiel, monteret med den sværeste tilladte tilledning i overensstemmelse med bestemmelserne i 23.2 og med passende længde, underkastes en slagprøve, hvorved prøvestykket bringes til at svinge imod en betonflise, som er monteret på en massiv væg af mursten, sten, beton e.l., som vist på fig. D 40.
Betonflisen har retvinklet tværsnit med dimensionerne (800 x 620 x 100) mm. Den monteres i direkte berøring med væggen.
 
Materiellet ophænges i tilledningen, således at det på figuren angivne punkt a er 100 mm under flisens overkant, og således at ophængningspunktet er 1500 mm over dette punkt. Derefter trækkes prøvestykket væk fra flisen i et lodret plan vinkelret på væggen, indtil ledningen er vandret.
Prøvestykket bringes til at falde 500 gange mod flisen på denne måde.
Efter hver 100 slag tilspændes skruerne med det i 24.19 angivne drejningsmoment
Efter prøven må prøvestykkerne ikke udvise sådan beskadigelse, at de ikke længere opfylder bestemmelserne i dette afsnit. I særdeleshed må spændingsførende dele ikke være blevet tilgængelige.
NOTE Der ses bort fra, at småstykker er faldet af, og at stikbenene er bøjet. Sidstnævnte under forudsætning af, at stikbenene kan rettes op igen.
 
24.21 Kontrol af stikkontaktens fastgørelse i installationsdåsen
Installationsdåser, der af fabrikanten iht. paragraf 8 er erklæret at kunne anvendes til stikkontakter, skal være forsynet med en indretning til fastgørelse af stikkontakter, således at de er fastgjort under normal brug.
Skruefastgørelse anses for at være tilfredsstillende.
Kontrol foretages ved inspektion.
Stikkontakter, der fastgøres til installationsdåsen med fastgørelsesmidler iht. en standard, anses for at være tilfredsstillende.
Kontrol foretages ved inspektion iht. standarden.
Stikkontakter der fastgøres til installationsdåsen med andre midler skal prøves som følger:
Stikkontakten fastgøres til dåsen iht. fabrikantens anvisning.
Stikkontakten påvirkes med en gradvist stigende kraft, der ikke overstiger 200 N vinkelret på monteringsoverfladen, således at den resulterende kraft påvirker stikkontakten med samme retning som kontaktbøsningerne. Kraften skal virke i 1 minut.
Prøven gentages med kraften I en retning på 45 grader i forhold til monteringsoverfladen med kraftens retning gradvist roterende 360 grader i monteringsovefladens plan.
Efter prøverne må stikkontakten ikke have rykket sig mere end 0,5 mm i dåsen.
 
25 Varmebestandighed
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
26 Skruer, strømførende dele og forbindelser
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder med følgende ændring:
Gevindskærende skruer må ikke benyttes, hvis de skal betjenes ved montering af materiellet.
 
27 Krybestrækninger, luftafstande og afstande gennem fyldmasse
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
28 Isolermateriales varme‑, ild‑ og krybestrømssikkerhed
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
29 Rustbeskyttelse
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 
30 Tillægsprøver for isolerede stikben
Denne paragraf i DS/IEC 60884-1 gælder.
 

 
 
 
Normblade
 
 
 
 
AU3339_6.jpg Size: (1 X 837)AU3339_7.jpg Size: (1 X 837)AU3339_8.jpg Size: (1 X 837)AU3339_9.jpg Size: (1 X 837)AU3339_10.jpg Size: (599 X 837)AU3339_11.jpg Size: (1 X 837)AU3339_12.jpg Size: (1 X 837)AU3339_13.jpg Size: (1 X 837)AU3339_14.jpg Size: (1 X 837)AU3339_15.jpg Size: (1 X 837)AU3339_16.jpg Size: (1 X 837)AU3339_17.jpg Size: (1 X 837)AU3339_18.jpg Size: (1 X 837)AU3339_19.jpg Size: (1 X 837)AU3339_20.jpg Size: (1 X 837)AU3339_21.jpg Size: (1 X 837)AU3339_22.jpg Size: (1 X 837)AU3339_23.jpg Size: (1 X 837)AU3339_24.jpg Size: (1 X 837)AU3339_25.jpg Size: (1 X 837)AU3339_26.jpg Size: (1 X 837)AU3339_27.jpg Size: (1 X 837)AU3339_28.jpg Size: (1 X 837)AU3339_29.jpg Size: (1 X 837)AU3339_30.jpg Size: (1 X 837)AU3339_31.jpg Size: (1 X 837)AU3339_32.jpg Size: (1 X 837)AU3339_33.jpg Size: (1 X 837)AU3339_34.jpg Size: (1 X 837)AU3339_35.jpg Size: (1 X 837)AU3339_36.jpg Size: (1 X 837)AU3339_37.jpg Size: (1 X 837)AU3339_38.jpg Size: (1 X 837)AU3339_39.jpg Size: (1 X 837)AU3339_40.jpg Size: (1 X 837)AU3339_41.jpg Size: (1 X 837)AU3339_42.jpg Size: (1 X 837)AU3339_43.jpg Size: (1 X 837)AU3339_44.jpg Size: (1 X 837)AU3339_45.jpg Size: (1 X 837)AU3339_46.jpg Size: (600 X 837)AU3339_47.jpg Size: (600 X 837)AU3339_48.jpg Size: (600 X 837)AU3339_49.jpg Size: (600 X 837)AU3339_50.jpg Size: (1 X 837)AU3339_51.jpg Size: (600 X 837)AU3339_52.jpg Size: (600 X 837)AU3339_53.jpg Size: (600 X 837)AU3339_54.jpg Size: (600 X 837)AU3339_55.jpg Size: (600 X 837)AU3339_56.jpg Size: (600 X 837)AU3339_57.jpg Size: (600 X 837)AU3339_58.jpg Size: (600 X 837)AU3339_59.jpg Size: (600 X 837)AU3339_60.jpg Size: (600 X 837)AU3339_61.jpg Size: (600 X 837)AU3339_62.jpg Size: (600 X 837)