Den fulde tekst
L 107
Forslag til lov om ændring af navneloven. (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.).
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 28/1 09 Tillæg A 3267
Lovf som fremsat 28/1 09 Tillæg A 3257
1.beh 17/2 09 FF 3523
Betænkning 2/4 09 Tillæg B 684
2.beh 21/4 09 FF 5846
3.beh 30/4 09 FF 6466
Lovf som vedt 30/4 09 Tillæg C 415
Lov nr 350 af 6. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Karen Hækkerup (S), Martin Henriksen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at ophæve lovens revisionsbestemmelse og foretage en række mindre ændringer i navneloven. Således indføres f.eks. adgang til at tage sin afdøde ægtefælles ellers samlevers mellem- eller efternavn.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 92 stemmer (V, S, SF, KF, RV, EL og LA); 17 (DF) stemte hverken for eller imod.