Den fulde tekst
L 155
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen (KF)).
Fremsat skr 26/2 09 Tillæg A 4872
Lovf som fremsat 26/2 09 Tillæg A 4865
1.beh 17/3 09 FF 4515
Betænkning 6/5 09 Tillæg B 907
2.beh 12/5 09 FF 7168
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 09
3.beh 19/5 09 FF 7700
Lovf som vedt 19/5 09 Tillæg C 535
Lov nr 529 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Jens Peter Vernersen (S), Liselott Blixt (DF), Karl H. Bornhøft (SF), Vivi Kier (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en hjemmel for regionsrådet til at hjemtransportere afdøde patienter i følgende tilfælde: Dels, når det drejer sig om personer under 18 år, som er overflyttet til et andet sygehus på grund af sundhedsfaglige eller pladsmæssige hensyn. Dels, når det drejer sig om voksne, der overflyttes til et andet sygehus, når denne overflytning alene er begrundet i pladsmæssige hensyn. I alt skønnes loven at omfatte 35 afdøde børn og unge og ca. 20 voksne om året.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.