Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

I medfør af § 9, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 827 af 20. november 1998 om afholdelse af motorløb på bane, som ændret ved bekendtgørelse nr. 363 af 18. maj 2000, fastsættes:

§ 1. Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010, udgør de i bekendtgørelsens § 9, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 3 mio. kr., 7 mio. kr., 14 mio. kr. og 29 mio. kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Justitsministeriet, den 11. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted