Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 5, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love

I medfør af § 11, stk. 3, i lov nr. 1273 af 16. december 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love, fastsættes:

§ 1. § 5, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love træder i kraft den 1. marts 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. februar 2010

Brian Mikkelsen

/ Julie Galbo