Den fulde tekst
L 207
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten. (Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 14/4 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/4 10 Tillæg A
1.beh 29/4 10 FF
Betænkning 20/5 10 Tillæg B
2.beh 27/5 10 FF
Tillægsbet 28/5 10 Tillæg B
3.beh 1/6 10 FF
Lovf som vedt 1/6 10 Tillæg C
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 10 Tillæg H
Lov nr 721 af 25. juni 2010.
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Tage Leegaard (KF), Bente Dahl (RV), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Formålet med loven er at indføre en model for kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgaranti den 30. september 2010.
Der indføres en frivillig ordning for afvikling af nødlidende pengeinstitutter i regi af Finansiel Stabilitet A/S. Et pengeinstitut, som beslutter at lade sig håndtere af denne ordning, vil kunne åbne som normalt efter fristens udløb.
Der oprettes en separat afviklingsafdeling i Garantifonden for Indskydere og Investorer, der garanterer kapitalisering, likviditet og tab ved afvikling af det nye datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Afviklingsafdelingens formue finansieres af de bidragspligtige pengeinstitutter. Sker afviklingen af det det nye datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S med et positivt resultat, skal pengene tilbageføres til det nødlidende pengeinstitut.
Ved ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren tilføjedes en bestemmelse om, at pengeinstitutter på generalforsamling skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen vil benytte afviklingsordningen i givne situationer. Bestyrelsen skal forelægge spørgsmålet på den førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen bliver bundet af en beslutning om afvikling efter afviklingsordningen truffet af generalforsamlingen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).