Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1191 af 14. oktober 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 37 affattes således:

»§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009 for så vidt angår tinglysning i tingbogen, jf. dog stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2010 for så vidt angår bilbogen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011 for så vidt angår personbogen og andelsboligbogen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. §§ 13-19, 21, 22, 24 og 26 træder i kraft den 12. august 2009.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011.

Justitsministeriet, den 15. marts 2011

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann