Den fulde tekst
L 206
Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. (Indførelse af
»medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 29/4 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/4 11 Tillæg A
1.beh 13/5 11 FF
Betænkning 24/5 11 Tillæg B
2.beh 27/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 11 Tillæg H
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 619 af 14. juni 2011.
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Jesper Petersen (SF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal fremme muligheden for private løsninger til at håndtere nødlidende pengeinstitutter ved at indføre en medgiftsordning.
Med loven forbedres mulighederne for at skabe private løsninger, før afviklingsordningen i bankpakke III anvendes.
Garantifonden for indskydere og investorer får mulighed for at tilføre midler og stille garanti til at dække af et nødlidende pengeinstituts ikkeefterstillede kreditorer (medgift), i forbindelse med at det nødlidende pengeinstitut overdrages til et andet institut.
Det er en forudsætning for at yde medgiften, at det er økonomisk mere fordelagtigt for Garantifonden end at anvende bankpakke III.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, UFG)
2 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget