Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter)

I medfør af § 4 i lov nr. 619 af 14. juni 2011 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter) bestemmes, at loven træder i kraft for Danmark den 23. juni 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 20. juni 2011

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj