Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tingslysningmåden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1191 af 14. oktober 2010 og bekendtgørelse nr. 216 af 15. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 2, ændres »20 kr.« til: »7 kr.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2012.

Justitsministeriet, den 20. december 2011

Morten Bødskov

/ Joachim Kromann