Den fulde tekst
L 125
Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 28/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 28/3 12 Tillæg A
1.beh 19/4 12 FF
Betænkning 29/5 12 Tillæg B
2.beh 31/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 12 Tillæg H
Tillægsbet 7/6 12
3.beh 12/6 12 FF
Lovf som vedt 12/6 12 Tillæg C
Lov nr 546 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Merete Riisager (LA).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Loven opretter en ikkeretlig mæglings- og klageinstitution, der hurtigt og effektivt kan løse uoverensstemmelser om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. På baggrund af en klage eller af egen drift behandler mæglings- og klageinstitutionen sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne synes at være begået. De nærmere regler for mæglings- og klageinstitutionens virksomhed fastsættes ved bekendtgørelse.

Desuden ændres årsregnskabslovens § 99 a vedrørende de 1.100 største danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar til udtrykkeligt at omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkning. Formålet er at skabe større åbenhed om danske virksomheders samfundsansvar.
Afstemning:
Vedtaget
62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF)
47 stemmer imod forslaget (V, DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget