Den fulde tekst
L 63
Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af hjemmeserviceordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Fremsat skr 14/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/11 12 Tillæg A
1.beh 22/11 12 FF
Betænkning 11/12 12 Tillæg B
2.beh 14/12 12 FF
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1386 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Finn Sørensen (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven ophæves lov om hjemmeservice som led i regeringens sanering af erhvervsstøtteordninger. Dermed kan der ikke længere opnås tilskud til almindeligt forekommende rengøring af private husstande, der udføres efter den 1. januar 2013. Loven finder dog fortsat anvendelse på afregning af hjemmeservicetilskud i en overgangsperiode.
Afstemning:
Vedtaget
91 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA). 19 stemmer imod forslaget (DF, Simon Emil Ammitzbøll (LA), KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Simon Emil Ammitzbøll (LA) stemte ved en fejl imod.