Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

I medfør af § 19, stk. 2, i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige og § 167, stk. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fastsættes:

§ 1. §§ 4-7 i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige sættes i kraft.

§ 2. § 9, § 103, § 109, nr. 5, § 144, nr. 1 og 2, § 148, nr. 2 og § 149, nr. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) sættes i kraft.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Skatteministeriet, den 4. juli 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas