Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning)

I medfør af § 5, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 478 af 30. maj 2012 om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning) fastsættes:

§ 1. 2. pkt. i fodnoten til lovens titel, jf. § 1, nr. 1, i lov nr. 478 af 30. maj 2012 om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning), sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2013.

Søfartsstyrelsen, den 9. september 2013

Henriette Bytoft Flügge

/ Alexander Milan