Den fulde tekst
L 18
Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek. (Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne).
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 8/10 13
Betænkning 4/12 13
2.beh 12/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1628 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Mogens Jensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Ole Sohn (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at kulturministeren kan bestemme, at der kan gennemføres visitation af personer på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne.
Loven skal ses som en opfølgning på tyverisagen i Statens Arkiver, hvor omfattende arkivalier over en årrække er blevet uretmæssigt fjernet fra Statens Arkivers læsesale.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget