Den fulde tekst
L 46
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning. (Styrkelse af markedet for erhvervsobligationer med indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og mulighed for, at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre, adgang til, at andre end låntagerne i et realkreditaktieselskab kan udøve indflydelse på den forening, der ejer realkreditselskabet, m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 31/10 13
Fremsat skr 31/10 13
1.beh 12/11 13
Betænkning 5/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 13/12 13 Tillæg H
2.beh 13/12 13
Lovf som vedt 19/12 13
3.beh 19/12 13
Lov nr 1613 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Nikolaj Villumsen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører regler om anvendelse af repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse og giver pengeinstitutter mulighed for at oprette refinansieringsregistre bl.a. med henblik på udstedelse af obligationer med sikkerhed i puljer af erhvervslån. Loven er en opfølgning på aftalerne om »Vækstplan DK« fra april 2013, og formålet er at styrke markedet for erhvervsobligationer.
Herudover bliver det efter loven – ud over for låntagerne i et realkreditinstitut – muligt for medlemmerne af en eventuel tilknyttet forening at udøve indflydelse på foreningen og vælge medlemmer til dens bestyrelse. Loven indfører endvidere definitioner af bl.a. forsikringsholdingvirksomhed i lov om finansiel virksomhed. Endelig er indsat en bestemmelse i lov om værdipapirhandel m.v., der regulerer beskyttelsen af positioner og aktiver i forbindelse med clearing af visse finansielle instrumenter.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2014, dog trådte enkelte ændringer først i kraft senere.
Afstemning:
Vedtaget
113 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget