Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

I medfør af § 49, stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, fastsættes:

§ 1. Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 23. oktober 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Jesper Schaumburg-Müller