Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 13, i lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love

I medfør af § 17, stk. 2, i lov nr. 132 af 16. februar 2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 13, i lov nr. 132 af 16. februar 2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 25. november 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen