Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse forskrifter på veterinærområdet

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 836 af 19. oktober 1993 om hvalpesyge hos pelsdyr.

2) Bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2009 om ILT (infektiøs laryngothracheitis).

3) Cirkulæreskrivelse nr. 9172 af 31. marts 2004 om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger på et slagteri ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge eller svinepest.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Fødevarestyrelsen, den 2. december 2016

P.V.V.
John Larsen

/ Thomas Karlsen