Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om inddragelse af visse uddannelser ved
universiteterne under bekendtgørelse om deltidsuddannelse

 

I medfør af § 8 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universitetsloven, fastsættes:

§ 1. Under bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse inddrages følgende bekendtgørelser om uddannelser ved universiteterne:

1)   Bekendtgørelse nr. 1205 af 15. december 2000 om uddannelsen til Master i Management Development.

2)   Bekendtgørelse nr. 950 af 20. oktober 2000 om uddannelsen til Master i Modern Economics (MME).

3)   Bekendtgørelse nr. 792 af 21. august 2000 om uddannelsen til Master i Computer-Mediated Communication (MMC) ved Roskilde Universitetscenter.

4)   Bekendtgørelse nr. 790 af 21. august 2000 om uddannelse til Master i Gymnasiepædagogik.

5)   Bekendtgørelse nr. 787 af 21. august 2000 om uddannelsen til Master i Engelsk Teknisk Kommunikation (MTC).

6)   Bekendtgørelse nr. 246 af 5. april 2000 om uddannelsen til Master of International Health (MIH).

7)   Bekendtgørelse nr. 97 af 7. februar 2000 om uddannelsen til Master i multimedieteknologi ved IT-højskolen i København.

8)   Bekendtgørelse nr. 96 af 7. februar 2000 om uddannelsen til Master i internetteknologi ved IT-højskolen i København.

9)   Bekendtgørelse nr. 43 af 20. januar 2000 om uddannelsen til Master i Læreprocesser.

10) Bekendtgørelse nr. 42 af 20. januar 2000 om uddannelsen til Master i design, kommunikation og medier ved IT-højskolen i København.

11) Bekendtgørelse nr. 1053 af 16. december 1999 om uddannelsen til Master of Language Administration (MLA).

12) Bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1999 om masteruddannelsen i brandsikkerhed.

13) Bekendtgørelse nr. 679 af 23. august 1999 om uddannelsen til Master i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet.

14) Bekendtgørelse nr. 548 af 1. juli 1999 om uddannelsen til Master i informationsteknologi, Softwareudvikling ved IT-højskolen i København.

15) Bekendtgørelse nr. 519 af 3. juli 1998 om uddannelsen til Master of Business Administration (MBA) og Master of Public Administration (MPA).

16) Bekendtgørelse nr. 214 af 3. april 1998 om den sociale kandidatuddannelse.

17) Bekendtgørelse nr. 156 af 19. februar 1998 om uddannelsen til Master of Information Technology (MI) ved Aalborg Universitet.

18) Bekendtgørelse nr. 666 af 19. august 1997 om uddannelse i teknologiledelse.

19) Bekendtgørelse nr. 639 af 31. juli 1997 om uddannelsen til Master of Multimedia Science (MMS) og Master of Multimedia Arts (MMA) ved Århus Universitet.

20) Bekendtgørelse nr. 74 af 28. januar 1997 om uddannelsen til Master of Public Management (MPM) ved Odense Universitet.

21) Bekendtgørelse nr. 774 af 22. august 1996 om uddannelsen til teknisk miljøleder ved Danmarks Tekniske Universitet.

22) Bekendtgørelse nr.772 af 22. august 1996 om uddannelsen til Master of Public Policy (MPP) ved Roskilde Universitetscenter.

23) Bekendtgørelse nr. 770 af 22. august 1996 om uddannelsen til Master of Technology Management (MTM) med specialisering i Geo Informatics (Geo Informatik) og Master of Technology Management (MTM) med specialisering i Cadastral Administration (Matrikulær Informatik) ved Aalborg Universitet.

24) Bekendtgørelse nr. 769 af 22. august 1996 om uddannelsen til Master of Public Health (MPH) ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte bekendtgørelser følger reglerne om tilrettelæggelse, adgangskrav, indskrivning og frister, selvstuderende, deltagerbetaling, tilskudsbetingelser og klage i bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 19. juni 2003

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Konstitueret direktør

/Torben Rytter Kristensen