Den fulde tekst

Lov om indskrænkning af driften på og eventuel senere nedlæggelse af visse statsbanestrækninger og færgefarten Glyngøre - Nykøbing Mors

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at indstille driften på statsbanestrækningerne Viborg-Herning, Laurbjerg-Silkeborg, Funder-Brande og Brande-Grindsted samt til senere helt eller delvis at nedlægge disse banestrækninger.

     § 2. Ministeren bemyndiges til at indskrænke driften på statsbanestrækningerne Slagelse-Næstved, Slagelse-Værslev, Randers-Ryomgård, Grindsted-Bramming, Tønder-Tinglev, Rødekro-Åbenrå og Skive-Glyngøre til kun at omfatte befordring af vognladningsgods og til senere helt eller delvis at nedlægge disse banestrækninger.

     § 3. Ministeren bemyndiges til at indskrænke driften på statsbanestrækningen Herning-Skjern og til senere helt eller delvis at nedlægge denne banestrækning.

     § 4. Ministeren bemyndiges til at indstille personbefordringen på den af statsbanerne drevne færgeoverfart mellem Glyngøre og Nykøbing Mors samt til senere helt at nedlægge denne færgeoverfart.

Givet på Christiansborg slot, den 3. marts 1971.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

    /Ove Guldberg.

Officielle noter

Ingen