Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


I medfør af § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt § 17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september 1980, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 2. De i § 1 anførte ændringer gælder tillige for landets inddeling i folketingsvalgkredse.

Indenrigsministeriet, den 14. april 1988

THOR PEDERSEN

/Emil le Maire

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1988

Københavns Amtskommune

1. Efter at et 241.705 m2 stort areal, der er inddæmmet fra Kalveboderne i forbindelse med udførelsen af motorvejsanlægget Vallensbæk-Tårnby, og et 10.266 m2 stort areal, der er indvundet af søterritoriet og afgivet til motorvejen, er optaget i matriklen, deles arealerne mellem Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune.

Til Hvidovre Kommune henlægges matr.nr. 121, Hvidovre By, Strandmark, med et areal på 131 m2, matr.nr. 226, Avedøre By, Avedøre, med et areal på 181.714 m2 samt motorvejsareal på 2.637 m2.

Til Tårnby Kommune henlægges matr.nr. 2, Koklapperne, Tårnby, med et areal på 59.860 m2 samt motorvejsareal på 7.629 m2.

Kommunegrænsen er herefter fastlagt således, at der er lige store afstande til de oprindelige kommunegrænser.

2. Fra Gladsaxe Kommune til Lyngby-Taarbæk Kommune overføres matr.nr. 12 dg og en del af matr.nr. 12 cm, Bagsværd By, Stengård.

3. Fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Gladsaxe Kommune overføres en del af matr.nr. 30 bi, Kgs. Lyngby By, Christians.

4. Fra Rødovre Kommune til Hvidovre Kommune overføres 137 m2 af Rødovre By, Hendriksholm, som følge af overførsel af offentligt vejareal.

Vestsjællands Amtskommune

Grænsen mellem Vestsjællands Amtskommune og Storstrøms Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 5 og 7.

5. Fra Ringsted Kommune til Suså Kommune i Storstrøms Amtskommune overføres matr.nr. 2 c og en del af matr.nr. 6, Almstofte By, Sneslev.

6. Fra Slagelse Kommune til Korsør Kommune overføres matr.nr. 1 h og en del af matr.nr. 1 a, Tjæreby-Vejle, Kirke-Stillinge.

7. Fra Suså Kommune i Storstrøms Amtskommune til Ringsted Kommune overføres det under pkt. 8 nævnte areal.

Storstrøms Amtskommune

Grænsen mellem Storstrøms Amtskommune og Vestsjælllands Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 8 og 9.

8. Fra Suså Kommune til Ringsted Kommune i Vestsjællands Amtskommune overføres en del af matr.nr. 7 a, Tybjerg By, Tybjerg, og en del af matr.nr. 3 d, Hjelmsølille By, Tybjerg.

9. Fra Ringsted Kommune i Vestsjællands Amtskommune til Suså Kommune overføres det under pkt. 5 nævnte areal.

Fyns Amtskommune

10. Fra Ejby Kommune til Søndersø Kommune overføres en del af matr.nr. 5 a, Billesbølle Hgd., Fjeldsted.

11. Fra Langeskov Kommune til Ullerslev Kommune overføres en del af matr.nr. 1 h, Rønninge By, Rønninge.

12. Fra Svendborg Kommune til Gudme Kommune overføres en del af matr.nr. 1 b, Ø. Åby By, Skårup.

Sønderjyllands Amtskommune

13. Fra Nørre-Rangstrup Kommune til Vojens Kommune overføres 3.805 m2 af Hjartbro, Bevtoft, som følge af regulering af tidligere afskårne vandløbsarealer.

14. Fra Rødekro Kommune til Aabenraa Kommune overføres en del af matr.nr. 169, matr.nr. 235, matr.nr. 67, matr.nr. 234 og matr.nr. 97, Rise-Hjarup, Rise, del af matr.nr. 590, matr.nr. 409, matr.nr. 580, del af matr.nr. 583 og del af matr.nr. 21, Rise ejerlav, Rise, del af matr.nr. 40, del af matr.nr. 153, del af matr.nr. 152, del af matr.nr. 12, del af matr.nr. 4, matr.nr. 68 og del af matr.nr. 14, Søst, Rise.

15. Fra Tinglev Kommune til Aabenraa Kommune overføres 144 m2 af Bolderslev, Bjolderup, som følge af berigtigelse af hovedlandevej nr. 319.

16. Fra Vojens Kommune til Nørre-Rangstrup Kommune overføres 13.863 m2 af Gabøl, Nustrup, som følge af regulering af tidligere afskårne vandløbsarealer.

17. Fra Aabenraa Kommune til Rødekro Kommune overføres matr.nr. 242, Rise-Hjarup, Rise, matr.nr. 1093, matr.nr. 1091, del af matr.nr. 670 og matr.nr. 6, Brunde, Rise, matr.nr. 581, del af matr.nr. 283, matr.nr. 582, del af matr.nr. 73, del af matr.nr. 592 og matr.nr. 273, Rise ejerlav, Rise.

18. Fra Aabenraa Kommune til Tinglev Kommune overføres 3.852 m2 af Røllum, Ensted, som følge af berigtigelse af hovedlandevej nr. 319.

Vejle Amtskommune

19. Fra Jelling Kommune til Tørring-Uldum Kommune overføres en del af matr.nr. 27 c, Ildved By, Hvejsel.

20. Fra Lunderskov Kommune til Kolding Kommune overføres matr.nr. 21 a, 21 b, 21 c, 22 a og 22 b, Stubdrup By, Harte.

Århus Amtskommune

21. Fra Rønde Kommune til Midtdjurs Kommune overføres matr.nr. 21 e, Thorsager By, Thorsager.

Viborg Amtskommune

22. Fra Spøttrup Kommune til Sundsøre Kommune overføres matr.nr. 8, Kåstrup By, Oddense, og matr.nr. 18, Næstild By, Oddense.

Andre ændringer

Århus Amtskommune

23. Fra Galten Kommune til Århus Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1985 overført 585 m2 af Herskind By, Skivholme, som følge af afståelse af areal til landevej.

Viborg Amtskommune

24. Fra Ålestrup Kommune til Møldrup Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1981 overført en del af matr.nr. 2, Holmmark, Gedsted.

Nordjyllands Amtskommune

25. Fra Nørager Kommune til Arden Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1981 overført yderligere en del af matr.nr. 9 i, Nysum By, Ravnkilde.

Officielle noter

Ingen