Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om adgangen til at underskrive tinglysningsdagbogen.


På given foranledning skal justitsministeriet bemærke, at man finder det mest hensigtsmæssigt, at en bemyndigelse efter retsplejelovens § 17a, stk. 2, ikke omfatter adgang til at underskrive tinglysningsdagbogen, idet justitsministeriet er af den opfattelse, at det bør være dommeren selv eller den fuldmægtig, som efter retsplejelovens § 17a, stk. 1, 1. punkt, er blevet overdraget at foretage tinglysningsforretningerne, der dagligt skal underskrive tinglysningsdagbogen.

P.M.V.

E.B.

Fr. Chr. Schydt

(cirkulæreskrivelse til byretterne).

INDHOLD

Officielle noter

Ingen