Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om Underretsdommeres og Politimestres Ansvar for deres Personale.(* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


Underretsdommere og Politimestre er ansvarlige for det Tab, der i Tjenestens Udførelse forvoldes af deres Fuldmægtige og øvrige Kontorpersonale, for saa vidt de har udvist Forsømmelighed ved Personalets Antagelse, ved Tilrettelægningen af dets Arbejde eller ved Tilsynet med dettes Udførelse.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 7. Maj 1937.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

Steincke.

Officielle noter

(* 1)Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1936-37: Folket. Tid. Sp. 4342, 4556, 5618, 5790; Landst. Tid. Sp. 2079, 2175, 2256; Till. A. Sp. 5479; Till. B. Sp. 1835; Till. C. Sp. 1459, 1925.