Den fulde tekst

Skrivelse om reglerne for flagning den 9. april og 5. maj


Efter at spørgsmålet om den officielle flagning på mindedagene for besættelsestiden har været optaget til fornyet overvejelse, er det besluttet, at den i en årrække fulgte regel om flagning den 9. april og 5. maj, nemlig:

     9. april: der flages på halv stang til kl. 12, derefter på hel stang,

     5. maj: der flages på hel stang hele dagen,

skal opretholdes og indgå som led i statens flagningsreglementer, dog således, at reglerne for flagning på folkekirkens helligdage bliver afgørende, når 9. april og 5. maj falder på en sådan dag. 29. august udgår som flagdag.

Denne ordning er godkendt af Hans Majestæt Kongen.

P.m.v.

Andreas Møller

/Holck

Officielle noter

Ingen