Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Dansk Data Arkiv ved Odense Universitet.


Bekendtgørelse nr. 239 af 30. maj 1978 om Dansk Data Arkiv ved Odense

Universitet ophæves.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 22. december 1992

Bertel Haarder

/ Niels W. Povlsen

Officielle noter

Ingen