Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Læreplan for faget MBO og OU (management by objectives som et led i virksomhedens organisationsudviklingsprogram) ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Begreber som Ledelse gennem Målsætning, MBO, Målstyret Virksomhedsledelse m.v. forekommer ofte i dagens debat som værende synonymt med moderne virksomhedsledelse.

Overførelsen af disse teorier til praksis har imidlertid vist, at man når længst, hvis man i højere grad samtidig benytter sig af viden fra adfærdsteorierne. Derved placerer MBO sig centralt inden for hele organisationsudviklingen.

Formålet er derfor at give kursusdeltagerne en grundlæggende forståelse af filosofien og problematikken omkring organisationsudvikling og MBO, således at kursusdeltagerne vil være i stand til at arbejde med denne ledelsesfilosofi i den virksomhed, hvor de er ansat.

INDHOLD OG OMFANG Vejledende timetal

1. Filosofien bag MBO 2

2. Menneskelige reaktioner i for- bindelse med indførelse af MBO 6

3. Vurdering af en virksomheds organisationskultur og modenhed med henblik på eventuel indfø- relse af MBO 4

4. Målsætningsproblematik (hoved- målsætning, politik og strategier) 4

5. Udarbejdelsen af personlige nøgle- områder og delmål for forskellige medarbejderkategorier - herunder fastlæggelse af vurderingskriterier og tilrettelæggelse af handlings- programmer (deltagerne anmodes om at udarbejde deres personlige nøgleområder og delmål) 6

6. Praktiske erfaringer omkring indførelse af MBO 3

7. Behandling af studiegruppeopgaver 5 30

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bastå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i Organisation I, Personaleledelse og Virksomhedsøkonomi eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen