Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe I: Bog- og papirhandel, musikhandel


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af butikslærlinge inden for boghandel, bog- & papirhandel eller musikhandel, og som er bindende for fagets læremestre.

1. Varekundskab Reol- og lageropdeling (grupper). Prismærkning og fakturakontrol. Salgsfremmende placering. Brug af bogfortegnelse og kataloger.

2. Varekundskab, andre varer Lagerordning. Salgsfremmende placering. Brug af kataloger. Kalkulation.

3. Varekundskab, bestillingsvarer, tryksager o.l. Brug af prøvebøger. Fremsættelse af tilbud. Videregivelse af opgaven ti leverandør. Kalkulation.

4. Ekspedition Kundebetjening ved disk. Telefonbetjening. Indpakning. Kontosalg. Specialsalg (Rateværker og større enheder af andre værker).

5. Forsendelse Forsvarlig emballering. Valg af forsendelsesmetode og Udfyldning af nødvendige papirer. Subskriptioner. Returforsendelser til leverandører.

6. Disponering Ordreafgivelse. Indkøbspolitik. Opøvelse i vareindkøb efter forretningens tarv. Arbejdsplanlægning.

7. Reklame Indendørs dekoration. Vinduesdekoration. Kundekartotek. Katalog- og cirkulæreudsendelse. Kampagneplanlægning.

8. Bogføring Kundebogholderiets funktioner. kredit- og kontobetingelser. Leverandørbogholderi Opgørelse og afregning med forlagene.

Da læretidens længde er varierende f.eks. grundet skoleuddannelse bør ottepunktsuddannelsen indlæres over 4 perioder, således at 1. periode altid er lig med prøvetiden, medens det resterende antal måneder fordeles ligeligt på 2., 3. og 4. periode.

1. Periode

Her indgår straks punkt 1 og 2, og ret hurtigt også punkt 4, således at både lærling og principal får gode forudsætninger for at bedømme læreforholdet inden prøvetidens udløb.

2. Periode

Arbejdsområdet udvides med punkt 3 og 5 under stadig kvalificeret vejledning.

3. Periode

Punkt 6, 7 og 8 føjes gradvis til, således at lærlingens praktiske uddannelse holder takt med den teoretiske undervisning i handelsskolen.

4. Periode

Afsluttende gennemgang af alle 8 punkter, samtidig med at lærlingen modtager selvstændige opgaver.

Større forretninger

Hvor forretningen har en sådan størrelse, at den er opdelt i flere afdelinger, vil det være naturligt at koordinere en turnusordning i afdelingerne med periodeopdelingen. Det fastslås, at uddannelsen skal være bred og omfatte alle punkter.

Lærlingerådet, den 24. februar 1971.

P. Hermann

Officielle noter

Ingen