Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Skrivelse om 2.dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Skibsbygger

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2.dels uddannelsen som skibsbygger med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------!---!-----!------!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----! 

  Basis    P  S10   P   S5  P   S9  P   S5  P 

 !-------!---!-----!------!------!----!------!----!-----!-----!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold     ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. praktikophold     ca. 32 - 

 2. skoleophold (trin 2)    5 - 

 3. praktikophold     ca. 39 - 

 3. skoleophold (trin 3)    9 - 

 4. praktikophold     ca. 36 - 

 4. skoleophold (trin 4)    5 - 

 5. praktikophold     ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

 perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i 

 de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse 

 af skolekapaciteten. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

 samlæste klasser. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde          Trin 1  Trin 2  Trin 3  trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning    189    68   259   100   616 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori           111    87    20    73   291 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag        50    25    40    27   142 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag         50    20    41    0   111 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt            400   200   360   200   1160 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede skibsbygger kan fremstille, opstille og hæfte skibselementer til skibssektioner og sektionssamlinger.

Skibsbyggeren, der udfører bygning og reparation af stålskibe, kan udføre alle normalt forekommende arbejdsdiscipliner inden for afslagning, valsning, bukning, bearbejdning af plade og profiler, flammeskæring og elektrodesvejsning.

Skibsbyggeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen