Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst af 17. november 1995 med Eritrea om dansk støtte til etablering af et nationalt skovfrøcenter i Eritrea under Landbrugsministeriet


Under årsforhandlingerne mellem Eritrea og Danmark den 13. - 14. november 1995 i Asmara er der indgået en overenskomst mellem Eritreas Landbrugsministerium og Udenrigsministeriet, ifølge hvilken den danske regering i perioden 1995 - 2000 yder et beløb på 12,199 mio. kr. som støtte til etablering af et nationalt skovfrøcenter i Eritrea.

Projektets formål er at bidrage til at sikre et forbedret og øget udbud af genetisk tilpassede skovfrø med henblik på forøgelse af skovproduktion, rehabilitering af nedslidte områder og bekæmpelse af jorderosion. Projektets umiddelbare formål er at etablere et nationalt skovfrøcenter i hovedstaden Asmara. Sideløbende hermed vil projektet identificere, producere og udvikle egnede frøarter med henblik på at tilvejebringe et udbud af skovfrø, der tilfredsstiller den lokale efterspørgsel.

Overenskomsten trådte i kraft i 17. november 1995 og løber i 5 år.

Udenrigsministeriet, den 10. oktober 1996

Poul Nielson

Officielle noter

Ingen