Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Læreplan for faget STRATEGISK PLANLÆGNING ved merkonomkursus


SUPPLERINGSFAG

78. STRATEGISK PLANLÆGNING

TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Formålet med dette kursus er at give deltagerne en grundig indsigt i problematikken omkring strategisk planlægning, således at deltagerne vil være i stand til at udarbejde forslag til tilrettelæggelsen af planlægning i den virksomhed, hvor de er ansat.

Delformål med kurset er, at deltagerne:

- kan analysere virksomhedens behov for planlægning

- får færdighed i at udarbejde virksomhedens målsætning og strategier

- får forståelse for virksomheden - dels som led i et større system, dels som opbygget af mindre systemer

- får forståelse for problemerne ved opbygningen af virksomhedens planlægningsproces

- får indblik i det offentliges udarbejdelse af planer og forskning, som danner grundlag for virksomhedens egen planlægning

- får kendskab til de vigtigste planlægningssystemer.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Planlægningen generelt                  2 

 2. Analyse af virksomhedens behov              2 

 3. Fremgangsmåde ved fastlæggelse af virksomhedens 

  målsætning, politikker og strategier           4 

 4. Virksomheden set som et system              4 

 5. Planlægningsmetoder                   4 

 6. Planlægningens organisation               2 

 7. Fremtidsforskning og offentlig planlægning        2 

 8. Planlægningssystemer                   2 

 9. Cases                          8 

                              -- 

                              30 

                              -- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i Organisation I, Personaleledelse og Virksomhedsøkonomi eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen