Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd


I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 62 for Skt. Andreas og Vor Frue Sogne om oprettelse af et værested m.v.

Vedtægt nr. 63 for Espe, Vantinge og Hillerslev Sogne om bestyrelse af den tidligere præstegård i Hillerslev Sogn.

Vedtægt nr. 64 for Ellevang, Helligånds, Vor Frue og Viby Sogne om etablering af et folkekirkeligt mediearbejde i Århus.

Vedtægt nr. 65 for Fonnesbæk og Isenvad Sogne om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 62 trådte i kraft den 1. oktober 1996 og gælder indtil 31. marts 1998. Vedtægten er fremlagt på Skt. Andreas og Vor Frue Sognes kirkekontorer.

Stk. 2. Vedtægt nr. 63 trådte i kraft 23. oktober 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt hos formanden for Hillerslev Sogns menighedsråd og i Espe præstegård.

Stk. 3. Vedtægt nr. 64 trådte i kraft 1. december 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Ellevang, Helligånds, Vor Frue og Viby Sognes kirkekontorer.

Stk. 4. Vedtægt nr. 65 træder i kraft 1. februar 1997 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Fonnesbæk og Isenvad Sognes kirkekontor i Fonnesbæk kirke og i Isenvad præstegård.

Kirkeministeriet, den 22. januar 1997

Ole Vig Jensen

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen